Quảng Nam: Hội thảo ứng dụng CNTT và triển khai sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong các cơ quan nhà nước năm 2008

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 24/4/2008, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam đã tổ chức Hội thảo “Ứng dụng CNTT và triển khai sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2008”. Đến dự Hội thảo có đ/c Trần Minh Cả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở TTTT TP. HCM, các đơn vị tài trợ và tư vấn: công ty IBM, công ty Cinotec, công ty tin học Y tế Toàn Cầu cùng với hơn 200 đại biểu của các Sở, ban ngành, huyện, thị và các cơ quan thông tấn báo chí trong tỉnh.


Ngày 24/4/2008, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam đã tổ chức Hội thảo “Ứng dụng CNTT và triển khai sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2008”. Đến dự Hội thảo có đ/c Trần Minh Cả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở TTTT TP. HCM, các đơn vị tài trợ và tư vấn: công ty IBM, công ty Cinotec, công ty tin học Y tế Toàn Cầu cùng với hơn 200 đại biểu của các Sở, ban ngành, huyện, thị và các cơ quan thông tấn báo chí trong tỉnh.

Hội thảo nhằm đánh giá lại tình hình ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước tại các ngành, địa phương tỉnh Quảng Nam, bàn Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/2007/NQ-HĐND ngày 25/4/2007của HĐND tỉnh về phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Nam đến năm 2015 và Kế hoạch triển khai sử dụng phần mềm nguồn mở trong các cơ quan nhà nước trong tỉnh.

Tại Quảng Nam đến nay đã có hơn 20 website của các cơ quan nhà nước trong tỉnh hoạt động có hiệu quả, từng bước tạo được chuyển biến trong thói quen sử dụng thông tin trên website của cán bộ và người dân. Các đơn vị như Sở thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Hội An... đã triển khai làm việc qua môi trường mạng, sử dụng các phần mềm ứng dụng chuyên biệt để nâng cao hiệu quả công việc. Trong các năm qua, tỉnh đã tập trung đào tạo CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức qua các chương trình khác nhau. Một số ngành như giáo dục, y tế, tài nguyên môi trường... đã có các lớp tập huấn ứng dụng tin học chuyên ngành theo yêu cầu công tác. Tuy nhiên, ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước của tỉnh hiện nay mới chủ yếu tập trung vào việc phục vụ điều hành, quản lý, chưa hướng tới việc phục vụ người dân và cung cấp dịch vụ công điện tử. Nguồn nhân lực CNTT vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh nhà.

Hội thảo đã nghe báo cáo tham luận tình hình ứng dụng CNTT trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Đây là 2 trong nhiều ngành điển hình của địa phương tiên phong trong việc tin học hóa quản lý, ứng dụng CNTT trong công tác giảng dạy và đạt được những thành công đáng kể. Qua đây, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã trình bày các khó khăn và kiến nghị đối với UBND tỉnh trong việc ứng dụng CNTT, đồng thời nghe các giải pháp tư vấn của các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT như kinh nghiệm ứng dụng CNTT của UBND thành phố Hồ Chí Minh, Chính phủ điện tử - Kiến trúc – Giải pháp và Giới thiệu cổng dịch vụ công điện tử và giải pháp Web Sphere của công ty IBM, Giải pháp quản lý tổng thể bệnh viện (Medisoft 2007) của công ty Toàn Cầu, Giải pháp quản lý văn bản – hồ sơ công việc trên nền Lotus Notes.

Hội thảo cũng được nghe Báo cáo kế hoạch triển khai sử dụng phần mềm nguồn mở trong các cơ quan nhà nước trong tỉnh. Khai thác và sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước là một chủ trương lớn của Nhà nước bởi những lợi ích kinh tế và tiện ích sử dụng mà nó mang lại. Tuy nhiên, phần lớn cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn chưa hiểu khái niệm phần mềm mã nguồn mở, chưa có nhận thức đúng đắn về phần mềm này dẫn đến việc phụ thuộc vào phần mềm thương mại, nâng cao chi phí của đơn vị. Kế hoạch triển khai sử dụng phần mềm nguồn mở đã đưa ra những giải pháp cụ thể để phần mềm mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi hơn trong thời gian tới, đó là: Bắt buộc sử dụng mã nguồn mở đối với một số ứng dụng tin học nhằm tiết kiệm ngân sách nhà nước trong việc mua sắm như như ứng dụng văn phòng, soạn thảo văn bản, bảng tính,…; các lĩnh vực ưu tiên/khuyến khích ứng dụng mã nguồn mở: hệ điều hành máy chủ, hệ quản trị cơ sở dữ liệu,…; tổ chức tập huấn hướng dẫn cài đặt và sử dụng cho cán bộ, kỹ thuật của các cơ quan đơn vị, Các cán bộ này sẽ cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm nguồn mở cho cơ quan, đơn vị mình.

Hội thảo “Ứng dụng CNTT và triển khai sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam” là diễn đàn để các cơ quan nhà nước tỉnh trao đổi kinh nghiệm ứng dụng CNTT, có cái nhìn toàn diện về lợi ích của việc ứng dụng phần mềm mã nguồn mở, qua đó thúc đẩy hoạt động ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước có những chuyển biến hiệu quả, góp phần phát triển nền CNTT của tỉnh.

Hoàng Thị Thanh Trúc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)