Sở TTTT Thừa Thiên Huế: Tập huấn về ứng dụng Phần mềm nguồn mở ưu tiên sử dụng trong cơ quan nhà nước

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện công văn số 152/BTTTT-CNCNTT ngày 15 tháng 01 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai ứng dụng các sản phẩm phần mềm nguồn mở (PMNM) trong danh mục các sản phẩm PMNM ưu tiên sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước đã được Bộ TT&TT ban hành kèm theo Quyết định 08/2007/QĐ-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2008 và Công văn 1179/UBND-TC ngày 11/3/2008 của UBND Tỉnh về việc đào tạo phần mềm nguồn mở. Sáng nay 14/4/2008 Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế đã tổ chức “Lớp Tập huấn về ứng dụng Phần mềm nguồn mở ưu tiên sử dụng trong cơ quan nhà nước”.


Thực hiện công văn số 152/BTTTT-CNCNTT ngày 15 tháng 01 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai ứng dụng các sản phẩm phần mềm nguồn mở (PMNM) trong danh mục các sản phẩm PMNM ưu tiên sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước đã được Bộ TT&TT ban hành kèm theo Quyết định 08/2007/QĐ-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2008 và Công văn 1179/UBND-TC ngày 11/3/2008 của UBND Tỉnh về việc đào tạo phần mềm nguồn mở. Sáng nay 14/4/2008 Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế đã tổ chức “Lớp Tập huấn về ứng dụng Phần mềm nguồn mở ưu tiên sử dụng trong cơ quan nhà nước”.

Đồng chí Hoàng Bảo Hùng -Phó GiámđốcSở Thông tin và Truyền thông đã đến dự vàphát biểu khai mạclớp tập huấn cùng 30 cán bộ chuyên trách Công nghệ thông tin của các Sở ban ngành trên địa bàn tỉnh tham dự. Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày nhằm phổ biến các văn bản liên quan đến mã nguồn mở và tập huấn cài đặt, sử dụng bộ phần mềm nguồn mở. Các phần mềm đợt này được triển khai bao gồm:

- Phần mềm thư điện tử máy trạm Mozilla Thunderbird;

- Phần mềm trình duyệt Web Mozilla Firefox;

- Phần mềm bộ gõ tiếng Việt Unikey;

- Ứng dụng OpenOffice

Với sự tiếp cận và lĩnh hội nhanh chóng của cán bộ chuyên trách Công nghệ thông tin -đây là lực lượng nòng cốt trong việc triển khaiứng dụng phần mềm nguồn mở tại cácđơn vị,hy vọng rằng việc ứng dụng phần mềm nguồn mở sẽ được triển khai rộng rãi phục vụ cho công tác văn phòng tại các cơ quan nhà nước, hướng đến một môi trường tôn trọng luật sở hữu trí tuệ vàbản quyền phần mềm máy tính.

Sở TTTT Thừa Thiên Huế

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)