Bình Thuận, Quảng Ninh: Thành lập Sở Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - 
* Ngày 6/3/2008, Chủ tịch UBND Tỉnh Bình thuận đã ký Quyết định số 631/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông Bình Thuận và tiếp nhận chức năng và tổ chức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
* Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 24/3/2006, tại TP Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chứccông bố quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 06/3/2008 về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông.
 

* Ngày 6/3/2008, Chủ tịch UBND Tỉnh Bình thuận đã ký Quyết định số 631/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông Bình Thuận và tiếp nhận chức năng và tổ chức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, Sở thông tin và Truyền thông Bình Thuận cần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về: Báo chí; xuất bản; Bưu chính và chuyển phát; Viễn thông và Internet; Truyền dẫn phát sóng; Tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử; Phát thanh truyền hình; Cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên các phương tiện thông tin báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Chủ tịch UBND Tỉnh cũng đã bổ nhiệm 4 cán bộ vào trong Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, gồm có Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc (nguyên là Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông); Ông Vũ văn Tuấn, Phó Giám đốc (nguyên là Phó Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông); Ông Lương Sinh, Phó Giám đốc (nguyên là Phó Giám đốc Sở Công nghiệp); Ông Nguyễn Tiến Thanh, Phó Giám đốc (nguyên là Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin).

Sở Thông tin và Truyền thông Bình thuận chính thức đi vào hoạt động từ 1/4/2008.

* Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 24/3/2006, tại TP Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chứccông bố quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 06/3/2008 về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông. Đến dự có các đồng chí: Đỗ Thị Hoàng Uỷ viên ban thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Nguyễn Tiến Thu, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ, các lãnh đạo của các sở, ban, ngành liên quan và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Bưu chính - Viễn thông.

Sở Thông tin và Truyền thông được thành lập trên cơ sở Sở Bưu chính Viễn thông và tiếp nhận thêm chức năng, tổ chức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch.

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; báo chí; xuất bản; quảng cáo trên phương tiện báo chí, mạng máy tính và xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. Chậm nhất đến hết ngày 31/3/2008, Sở Thông tin và Truyền thông phải ổn định tổ chức và hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Minh Hồng, giám đốc Sở BCVT được bổ nhiệm chức vụ giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, đồng chí Võ Đức Hạnh, phó Giám đốc Sở BCVT được bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ chỉ đạo ngay sau khi công bố Quyết định thành lập Sở Thông tin và Truyền thông, Sở sẽ tiến hành nhận bàn giao chức năng quản lý báo chí, xuất bản từ Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, ổn định tổ chức hoạt động kịp thời.

Sở TT&TT Bình Thuận và Quảng Ninh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)