Lâm Đồng: Hội nghị góp ý khung nội dung cổng thông tin điện tử Tỉnh

(Mic.gov.vn) - 

Nằm trong chương trình triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển Công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh lâm Đồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 cũng như kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2008-2010 đã được UBND tỉnh phê duyệt; được sự hỗ trợ của Ban điều phối hợp phần 1 – BSPS tỉnh, sáng ngày 18/3/2008 Sở Bưu chính Viễn thông (BCVT) Lâm Đồng tổ chức hội nghị góp ý khung nội dung Cổng thông tin điện tử tỉnh. Đến dự hội nghị có ông Trương Văn Thu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo, Chánh Văn phòng các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt và doanh nghiệp BCVT&CNTT trên địa bàn.


Nằm trong chương trình triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển Công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh lâm Đồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 cũng như kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2008-2010 đã được UBND tỉnh phê duyệt; được sự hỗ trợ của Ban điều phối hợp phần 1 – BSPS tỉnh, sáng ngày 18/3/2008 Sở Bưu chính Viễn thông (BCVT) Lâm Đồng tổ chức hội nghị góp ý khung nội dung Cổng thông tin điện tử tỉnh. Đến dự hội nghị có ông Trương Văn Thu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo, Chánh Văn phòng các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt và doanh nghiệp BCVT&CNTT trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đình Đỉnh – Phó Giám đốc Sở BCVT Lâm Đồng, kiêm Giám đốc Trung tâm CNTT đã giới thiệu khái quát khung nội dung Cổng thông tin này; trong đó có các chuyên mục chính như: Giới thiệu chung, Tin tức - sự kiện, Bộ máy tổ chức của Tỉnh ủy - Ủy ban và các sở - ban – ngành – đoàn thể ở địa phương, Giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật, Thủ tục hành chính, Định hướng và quy hoạch phát triển, Danh mục dịch vụ hành chính công, mục dành cho người dân – nhà đầu tư và du khách, Liên kết website,…

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến như: Để duy trì và phát triển Cổng thông tin điện tử này cần phải có sự chỉ đạo chặt chẽ từ UBND tỉnh đến các Sở, Ban, Ngành và đoàn thể liên quan trong việc cung cấp, trao đổi và xử lý thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là cần minh bạch hóa các dịch vụ hành chính công. Bên cạnh đó, cần phải có một bộ phận chuyên trách, xây dựng mạng lưới cộng tác viên về thu thập, biên tập và xử lý thông tin để tất cả các loại thông tin được đưa lên cổng nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Ngoài ra, Cổng thông tin cần bổ sung thêm một số nội dung như: Mục nói về rau hoa Đà Lạt – Lâm Đồng nên đề cập đến các loại đặc sản của địa phương, đưa trang về niên giám thông kê Lâm Đồng cùng với các thông tin về dư địa chí lên Cổng, mục dành cho du khách nên bổ sung các thông tin về giao thông, đi lại và tất cả các thông tin đưa lên Cổng này cần được dịch sang tiếng Anh (song ngữ) để phục vụ cho du khách trong nước và quốc tế.v.v.

Sau khi tổng hợp, bổ sung các nội dung góp ý; Sở BCVT Lâm Đồng sẽ hoàn thiện và từng bước triển khai xây dựng Cổng thông tin điện tử này.

Trần Văn Dũng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)