Sở BCVT tỉnh Lào Cai: Triển khai kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích 2008

(Mic.gov.vn) - 

Vừa qua, Sở BCVT tỉnh Lào Cai đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp viễn thông về kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích. Bưu điện tỉnh Lào Cai, Trung tâm viễn thông điện lực Lào Cai, Chi nhánh Công ty viễn thông quân đội Viettel tại Lào Cai là 3 doanh nghiệp viễn thông được giao kế hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông cho các xã thuộc vùng được hưởng dịch vụ viễn thông công ích.


Vừa qua, Sở BCVT tỉnh Lào Cai đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp viễn thông về kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích. Bưu điện tỉnh Lào Cai, Trung tâm viễn thông điện lực Lào Cai, Chi nhánh Công ty viễn thông quân đội Viettel tại Lào Cai là 3 doanh nghiệp viễn thông được giao kế hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông cho các xã thuộc vùng được hưởng dịch vụ viễn thông công ích.

Tại Hội nghị, Sở BCVT đã đánh giá việc thực hiện kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2007 của các doanh nghiệp. Mặc dù năm 2007 là năm đầu tiên thực hiện chương trình cung ứng dịch vụ viễn thông công ích (VTCI), các doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng và hoàn thành kế hoạch được giao về phát triển thuê bao điện thoại cố định cá nhân. Việc phát triển điểm truy nhập điện thoại công cộng, truy nhập internet chưa được chú trọng phát triển, cụ thể: Thuê bao điện thoại cố định cá nhân, hộ gia đình đạt 5.829/2.900 (thực hiện/kế hoạch); điểm truy nhập điện thoại công cộng là 0/42; điểm truy nhập Internet công cộng là 0/16.

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hoàn thành kế hoạch được giao của các doanh nghiệp và thực hiện đạt các mục tiêu của Đề án phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin & Truyền thông giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020 của tỉnh, Sở BCVT Lào Cai đã yêu cầu các doanh nghiệp cần chấp hành tốt việc thực hiện kế hoạch được giao và định hướng kế hoạch để các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thực hiện cung ứng dịch vụ VTCI năm 2008 với mục tiêu như sau: Thực hiện phát triển dịch vụ điểm truy nhập điện thoại công cộng và điểm truy nhập internet băng rộng tới các xã là mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong kế hoạch cung ứng dịch vụ VTCI năm 2008. Chú trọng việc tăng cường kết hợp giữa nâng cao mật độ sử dụng điện thoại, truy nhập internet với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở các địa phương. Trong đó, dịch vụ điện thoại cố định cho cá nhân, hộ gia đình ở khu vực 2 sẽ phát triển thêm 2.598 thuê bao; khu vực 3 thêm 10.465 thuê bao; thêm 125 thuê bao internet (trong đó có 25 xã có 5 thuê bao internet) cho cá nhân, hộ gia đình và phát triển thêm 30 xã có điểm truy nhập internet công cộng.

Lệ Hằng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)