Sở BCVT Hà Tĩnh triển khai công tác năm 2008

(Mic.gov.vn) - 

Năm 2007, ngành BCVT Hà Tĩnh tiếp tục có bước phát triển mạnh và thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác quản lý nhà nước tiếp tục phát huy hiệu quả, đảm bảo hài hoà lợi ích của doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ. Là cơ quan đầu mối, Sở BCVT từng bước khẳng định được vai trò của mình trong điều tiết thị trường, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, các doanh nghiệp được định hướng phát triển bền vững; Trung tâm CNTT-TT được thành lập, bộ máy cán bộ sở từng bước được hoàn thiện cả về số lượng và chất lượng; Quy hoạch CNTT đến 2010, định hướng đến 2020 bước đầu được sở chỉ đạo triển khai đạt hiệu quả; quy hoạch BCVT đến 2010, định hướng đến 2020 được phê duyệt... Về phát triển mạng lưới, trong năm các doanh nghiệp viễn thông đã đầu tư xây dựng thêm 121 trạm thu phát sóng (BTS) nâng tổng số trạm lên 210 trạm (gấp đôi số trạm hiện có đến hết năm 2006), mở rộng đáng kể diện phủ sóng trên tất cả 12/12 huyện, thị, thành trong toàn tỉnh; hệ thống cáp quang đã được kéo đến trung tâm các huyện, thị,


Năm 2007, ngành BCVT Hà Tĩnh tiếp tục có bước phát triển mạnh và thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác quản lý nhà nước tiếp tục phát huy hiệu quả, đảm bảo hài hoà lợi ích của doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ. Là cơ quan đầu mối, Sở BCVT từng bước khẳng định được vai trò của mình trong điều tiết thị trường, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, các doanh nghiệp được định hướng phát triển bền vững; Trung tâm CNTT-TT được thành lập, bộ máy cán bộ sở từng bước được hoàn thiện cả về số lượng và chất lượng; Quy hoạch CNTT đến 2010, định hướng đến 2020 bước đầu được sở chỉ đạo triển khai đạt hiệu quả; quy hoạch BCVT đến 2010, định hướng đến 2020 được phê duyệt... Về phát triển mạng lưới, trong năm các doanh nghiệp viễn thông đã đầu tư xây dựng thêm 121 trạm thu phát sóng (BTS) nâng tổng số trạm lên 210 trạm (gấp đôi số trạm hiện có đến hết năm 2006), mở rộng đáng kể diện phủ sóng trên tất cả 12/12 huyện, thị, thành trong toàn tỉnh; hệ thống cáp quang đã được kéo đến trung tâm các huyện, thị, các khu công nghiệp, đô thị trong toàn tỉnh; các thiết bị chuyển mạch, tổng đài hiện đại tiếp tục được trang bị; Mạng lưới thông tin liên lạc trong PCLB, đảm bảo ANQP, mạng TTLL trên biển tiếp tục được củng cố, giữ vững thông suốt trong mọi tình huống; đầu tư phát triển mạng lưới năm 2007 đạt 150 tỷ đồng. Các doanh nghiệp CNTT từng bước khẳng định được vai trò, vị thế của mình, tiếp tục cung cấp thêm nhiều dịch vụ đáp ứng các nhu cầu chung, đặc biệt một số doanh nghiệp đã mạnh dạn tiếp nhận nghiên cứu, sản xuất các phần mềm phục vụ các cơ quan quản lý.

Đến hết năm 2007, tổng số thuê bao điện thoại trên toàn mạng là 561.710 (cả cố định và di động), đạt mật độ 43 máy/100 dân; tổng số thuê bao Internet 3.964; 100% số xã có điện thoại. Tổng doanh thu đạt 203,3 tỷ đồng. Riêng vùng được cung cấp DV VTCI, năm 2007 phát triển mới được 7.446 máy điện thoại, đạt mật độ 4,93 máy/100 dân; 303 thuê bao Internet ADSL và 7 điểm truy nhập điện thoại công cộng.

Năm 2008, phát huy những thành quả đạt được năm 2007, ngành BCVT đặt ra mục tiêu: các doanh nghiệp BCVT&CNTT doanh thu tăng 15%; phát triển thuê bao điện thoại đạt 53 máy/100 dân, riêng vùng VTCI đạt 6,19 máy/100 dân; tăng thêm 100% thuê bao ADSL so với 2007; kế hoạch vốn cho ƯD CNTT trong các cơ quan nhà nước đạt 12,540 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Sở tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch CNTT, quy hoạch BCVT, kế hoạch ƯD CNTT trong các CQNN giai đoạn 2008-2010, kế hoạch cung ứng DV VTCI, đảm bảo TTLL trong PCLB, TTLL phục vụ chỉ đạo điều hành và ANQP; xây dựng và vận hành thành công Cổng TTĐT của tỉnh…

Văn Đức

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)