Sở BCVT Đắk Lắk triển khai công tác năm 2008

(Mic.gov.vn) - 

Năm 2007, Sở BCVT Đắk Lắk luôn được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk; sự chỉ đạo giúp đỡ về chuyên môn của Bộ Thông tin và Truyền thông; sự phối hợp với các ngành, các cấp liên quan cùng với sự nỗ lực cố gắng, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chính quyền và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở nên trong năm qua Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành những nhiệm vụ cơ bản đề ra, với những kết quả khả quan như: năm 2007 thuê bao điện thoại toàn tỉnh là 870.404 thuê bao tăng 237% so với năm 2006 đạt mật độ 51thuê bao/100dân; Thuê bao Internet là 14.311 thuê bao tăng 163,7% đạt mật độ 0,83thuê bao/100dân; 100% số xã có điện thoại cố định và 93% số xã có bưu điện văn hóa xã. Doanh thu toàn ngành trên địa bàn ước đạt hơn 850 tỷ đồng. Đồng thời Sở cũng chú trọng đẩy mạnh việc chỉ đạo đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện chương trình viễn thông công công ích trên địa bàn và trực tiếp cùng với Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt nam tiến hành xác nhận, thẩm định


Năm 2007, Sở BCVT Đắk Lắk luôn được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk; sự chỉ đạo giúp đỡ về chuyên môn của Bộ Thông tin và Truyền thông; sự phối hợp với các ngành, các cấp liên quan cùng với sự nỗ lực cố gắng, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chính quyền và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở nên trong năm qua Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành những nhiệm vụ cơ bản đề ra, với những kết quả khả quan như: năm 2007 thuê bao điện thoại toàn tỉnh là 870.404 thuê bao tăng 237% so với năm 2006 đạt mật độ 51thuê bao/100dân; Thuê bao Internet là 14.311 thuê bao tăng 163,7% đạt mật độ 0,83thuê bao/100dân; 100% số xã có điện thoại cố định và 93% số xã có bưu điện văn hóa xã. Doanh thu toàn ngành trên địa bàn ước đạt hơn 850 tỷ đồng. Đồng thời Sở cũng chú trọng đẩy mạnh việc chỉ đạo đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện chương trình viễn thông công công ích trên địa bàn và trực tiếp cùng với Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt nam tiến hành xác nhận, thẩm định khối lượng sản phẩm dịch vụ viễn thông công ích đã thực hiện năm đến năm 2007 của các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tỉnh: Công ty Viễn thông ĐắkLắk- ĐắkNông, Bưu điện tỉnh, Chi nhánh Viettel, Chi nhánh EVN.

Về CNTT, Sở đã lập đề án thành lập đơn vị sự nghiệp “Trung tâm CNTT và Truyền thông” thuộc Sở BCVT đã được UBND ra Quyết định thành lập. Trung tâm đi vào hoạt động từ ngày 01/11/2007; Phối hợp với các Sở, ban ngành và các huyện, thành phố xây dựng các dự án ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện vào năm 2008; Thực hiện triển khai các phần mềm phục vụ công tác quản lý tại Sở; Tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý nhằm thúc đẩy phát triển ứng dụng CNTT trong tỉnh…

Về thanh tra, trong năm qua thanh tra Sở đã thực hiện nhiều đợt thanh kiểm tra về hoạt động quản lý nhà nước về bưu chính viễn thông, CNTT, Internet trên địa bàn tỉnh. Qua đó Thanh tra Sở BCVT phối hợp với Công ty Viễn thông ĐắkLắk-ĐắkNông, Bưu điện tỉnh tiến hành kiểm tra hoạt động của các đại lý dịch vụ bưu chính viễn thông công cộng (BCVTCC) trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk. Đoàn đã kiểm tra 116/500 đại lý BCVTCC trực thuộc 02 đơn vị Công ty Viễn thông ĐắkLắk- ĐắkNông, Bưu điện tỉnh và 09 cá nhân, hộ gia đình sử dụng điện thoại kinh doanh dịch vụ viễn thông tự phát.

Qua kiểm tra các đại lý cơ bản thực hiện tốt các quy định của Pháp luật về BCVT đáp ứng một phần nhu cầu thông tin liên lạc của người dân, bảo đảm an toàn an ninh mạng thông tin, trật tự an toàn xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và chấn chỉnh một số sai phạm về hoạt động của các đại lý viễn thông cộng cộng, đoàn đã nhắc nhở và hướng dẫn các đại lý chấp hành tốt các văn bản pháp luật về viễn thông công cộng; Phối hợp với Sở Văn hoá, Thông tin, Công an tỉnh và phòng Hạ tầng kinh tế các huyện, phòng Quản lý đô thị thành phố tiến hành kiểm tra hoạt động của 80 đại lý kinh doanh dịch vụ Internet công cộng. Qua kiểm tra phát hiện một số đại lý chưa tuân thủ nghiêm các quy định đối với hoạt động của các đại lý dịch vụ Internet công cộng, đã lập biên bản vi phạm hành chính 11 đại lý với số tiền nộp phạt 14.500.000 đồng, đề nghị doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tạm ngừng 01 đường truyền ADSL của đại lý vi phạm hành chính. Các đại lý chủ yếu vi phạm như: không lưu giữ thông tin khách hàng truy cập đúng quy định, không lập sổ đăng ký sử dụng dịch vụ theo quy định, để khách hàng truy cập vào các trang Web có nội dung không lành mạnh….

Qua kiểm tra, thực tế cho thấy tình hình sai phạm của các đại lý dịch vụ Internet đã giảm hẳn so với năm 2006. Phần lớn các đại lý đã nắm được các quy định của nhà nước trong việc kinh doanh dịch vụ đại lý Internet công cộng. Nhiều đại lý đã thực hiện tốt các quy định, xây dựng phòng máy có chất lượng cao, phục vụ tốt hơn nhu cầu truy nhập Internet, tìm kiếm thông tin và cập nhật thông tin của người dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Thời gian tới, Sở BCVT sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2007. Đồng thời thực hiện tốt các phương hướng nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2008 như tăng cường sự chỉ đạo quản lý nhà nước của Sở đối với các doanh nghiệp BCVT và CNTT trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kinh doanh đúng quy định của pháp luật, cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển góp phần thực hiện thắng lới các mục tiêu kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các ngành như Công an, Hải quan, Quản lý thị trường trong việc kiểm tra chặt chẽ những thiết bị nhập khẩu, kinh doanh các thiết bị viễn thông, CNTT không phù hợp tiêu chuẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, gây can nhiễu khi sử dụng, kiểm tra việc chấp hành quy định đối với các thuê bao di động trả trước;…; Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch viễn thông công ích năm 2008; Triển khai đề án ứng dụng CNTT tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2007-2010; Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo CNTT tỉnh triển khai thí điểm ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính tại cơ quan nhà nước năm 2008 tại 4 đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND Tp. BMT; UBND huyện Krông Búk.
Tại hội nghị Triển khai công tác năm 2008 của Sở BCVT Đăk lắk, các doanh nghiệp BCVT trên địa bàn cũng có những ý kiến đóng góp thiết thực góp thúc đẩy sự phát triển của ngành BCVT & CNTT tỉnh nhà.

Với những kết quả đạt được, năm 2007 Sở BCVT Đắk Lắk được Bộ TT&TT và UBND tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen, đồng thời Sở cũng đề nghị Bộ TT&TT tặng bằng khen cho 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2007. Cũng trong hội nghị này 4 tập thể và 08 cá nhân là các phòng ban chuyên môn và các cán bộ công chức của Sở nhận Giấy khen của Giám đốc sở vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc trong công tác năm 2007.

Dương Quý

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)