Quảng Bình: Phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông đến năm 2020

(Mic.gov.vn) - 

Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển Bưu chính, Viễn thông đồng bộ với sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh và của quốc gia; đưa Bưu chính, Viễn thông trở thành ngành quan trọng thuộc kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đóng góp tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin về mọi mặt của đời sống xã hội, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Ngày 08/01/2008, UBND tỉnh Quảng Bình đã ký ban hành Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.


Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển Bưu chính, Viễn thông đồng bộ với sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh và của quốc gia; đưa Bưu chính, Viễn thông trở thành ngành quan trọng thuộc kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đóng góp tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin về mọi mặt của đời sống xã hội, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Ngày 08/01/2008, UBND tỉnh Quảng Bình đã ký ban hành Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.

Theo đó, Quy hoạch đề ra mục tiêu tổng quát: Củng cố, hoàn thiện các dịch vụ truyền thống. Phát triển các dịch vụ tài chính mới như: dịch vụ trả lương hưu, dịch vụ nhờ thu, phát cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ; các dịch vụ đại lý cho viễn thông. Xây dựng các điểm phục vụ tại các khu kinh tế, khu công nghiệp. Phát triển các chỉ tiêu viễn thông đạt mức khá của cả nước. Phổ cập dịch vụ điện thoại cố định và Internet đến tất cả các xã, thôn trong tỉnh. Đảm bảo hạ tầng viễn thông, Internet và các dịch vụ viễn thông cho ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử, thương mại điện tử, các dịch vụ ngân hàng, tài chính, hải quan.

Các mục tiêu cụ thể đặt ra:

- Về bưu chính, chuyển phát: Giảm chỉ tiêu số dân phục vụ bình quân xuống mức < 2.300 người/điểm phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiếp cận tới người dân hơn. Duy trì tốc độ tăng doanh thu hàng năm từ 15% - 22%.

- Về Viễn thông, Internet:

+ Đến năm 2010, mật độ điện thoại toàn tỉnh phấn đấu ở mức 47%, mật độ thuê bao Internet đạt trên 3%, số dân sử dụng Internet đạt 30%; 100% số xã có điểm truy cập dịch vụ điện thoại công cộng, 70% số xã có điểm truy cập Internet công cộng, 100% số huyện, thành phố được cung cấp dịch vụ Internet băng rộng; được truy cập miễn phí các dịch vụ bắt buộc; bảo đảm thông tin tìm kiếm, cứu nạn và phòng chống thiên tai. Các trường học, bệnh viện, các Sở, ban, ngành, chính quyền cấp tỉnh, huyện và xã được kết nối Internet và kết nối với mạng diện rộng của tỉnh. Đảm bảo hạ tầng viễn thông, Internet cho ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử, các dịch vụ ngân hàng, tài chính, hải quan,...

+ Đến năm 2020, mật độ thuê bao điện thoại toàn tỉnh đạt 90%, tốc độ truy nhập Internet băng rộng qua mạng nội hạt không dưới 4Mb/s, truy nhập Internet qua mạng truyền hình cáp không dưói 8Mb/s; tốc độ truy nhập Internet qua điện thoại di động đạt tối thiểu 32Kb/s đối với công nghệ GSM/GPRS, công nghệ CDMA 192Kb/s, CDMA băng rộng trên 1Mb/s; tốc độ truy nhập mạng qua các thiết bị cá nhân di động Wifi, Wimax không dưói 1Mb/s, tốc độ truy nhập theo Wimax không dưới 10Mb/s, ...

Thanh Tân

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)