Hà Tĩnh: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính, viễn thông đến 2010 và định hướng đến 2020.

(Mic.gov.vn) - 

Với mục tiêu phát triển Bưu chính, Viễn thông trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn tỉnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 3401/QĐ-UBND về việc Phê Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính, viễn thông đến 2010 và định hướng đến 2020.


Với mục tiêu phát triển Bưu chính, Viễn thông trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn tỉnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 3401/QĐ-UBND về việc Phê Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính, viễn thông đến 2010 và định hướng đến 2020.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2010: 100% số xã có điểm BĐ-VHX, 70% số điểm có truy nhập Internet; đạt 40,51 máy điện thoại/100 dân (cố định: 16,82 máy/100 dân, di động 23,7 máy/100 dân); 100% thôn, xã được phủ sóng di động và PTTH; 30% dân số sử dụng Internet băng rộng. Đến 2015 đạt 65,51 máy điện thoại/100 dân; 50% dân số sử dụng Internet băng rộng; 100% xã có đường cáp quang đến trung tâm…

Văn Đức

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)