Sở Bưu Chính, Viễn thông thành phố Đà Nẵng thanh tra các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện kế hoạch thanh tra quý IV/2007, trong tháng 11/2007 Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông thành phố Đà Nẵng đã tiến hành thanh tra tại một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính, chuyển phát trên địa bàn thành phố.


Thực hiện kế hoạch thanh tra quý IV/2007, trong tháng 11/2007 Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông thành phố Đà Nẵng đã tiến hành thanh tra tại một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính, chuyển phát trên địa bàn thành phố.

Đoàn đã tiến hành thanh tra các nội dung: việc lưu giữ và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) về dịch vụ bưu chính và chuyển phát; giá cước, phí chuyển phát, hợp đồng cung cấp, sử dụng dịch vụ giữa doanh nghiệp với khách hàng; chất lượng dịch vụ chuyển phát; công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ tại doanh nghiệp; việc thực hiện chế độ báo cáo và công tác xử lý thư, bưu phẩm bưu kiện vô thừa nhận.

Các doanh nghiệp đã thực hiện lưu giữ đầy đủ các giấy tờ liên quan đến hoạt động của đơn vị như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép kinh doanh dịch vụ…Một số doanh nghiệp vẫn còn thiếu và chưa cập nhật đối với các các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính, chuyển phát.

Trong việc thực hiện thu cước: Tất cả các doanh nghiệp được thanh tra đã xây dựng và ban hành các bảng giá cước đối với dịch vụ bưu chính, chuyển phát. Tuy nhiên việc lưu giữ và niêm yết các bảng giá cước này tại một số doanh nghiệp vẫn chưa được quan tâm thực hiện theo quy định. Việc tính cước đối với các bưu phẩm, bưu kiện tại các doanh nghiệp vẫn còn có những sai sót dẫn đến việc thu thừa hoặc thiếu cước đối với các bưu gửi. Nguyên nhân thu cước sai chủ yếu là áp dụng nhầm vùng cước, trình độ nghiệp vụ của nhân viên thu cước còn hạn chế.

Một số doanh nghiệp đã vi phạm một số điểm về dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam quy định tại Quyết định 04/2007/QĐ-BTTTT ngày 14/9/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tất cả các doanh nghiệp đã thực hiện những quy định về chất lượng dịch vụ, công tác giải quyết khiếu nại, xử lý bưu phẩm, bưu kiện vô thừa nhận. Tuy nhiên các doanh nghiệp chưa xây dựng thành một Quy trình hoàn chỉnh và niêm yết công khai tại điểm giao dịch.

Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông đã có Kết luận thanh tra đối với từng doanh nghiệp, yêu cầu các doanh nghiệp kịp thời khắc phục những tồn tại, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật./.

Thanh tra Sở BCVT Đà Nẵng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)