Khai giảng chương trình đào tạo kỹ năng cao cấp công nghệ thông tin - Khoá học quản lý dự án

(Mic.gov.vn) - 

Vừa qua, Sở Bưu chính viễn thông tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục Ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức khóa đào tạo chương trình đào tạo kỹ năng cao cấp công nghệ thông tin - Khoá học quản lý dự án cho chuyên viên Sở Bưu chính, Viễn thông các tỉnh khu vực phía Bắc; chuyên viên các Sở, ban, ngành, các cơ quan có hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin của tỉnh Phú Thọ.


Vừa qua, Sở Bưu chính viễn thông tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục Ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức khóa đào tạo chương trình đào tạo kỹ năng cao cấp công nghệ thông tin - Khoá học quản lý dự án cho chuyên viên Sở Bưu chính, Viễn thông các tỉnh khu vực phía Bắc; chuyên viên các Sở, ban, ngành, các cơ quan có hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin của tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau phần khai giảng, các học viên đã được giảng viên Cục Ứng dụng công nghệ thông tin truyền đạt chuyên đề: Quản lý dự án, với các nội dung chính là: Tổng quan về dự án; Ước lượng dự án; Lập khung dự án; Lập kế hoạch dự án; Xây dựng đội ngũ thực hiện dự án; Giám sát và quản lý kế hoạch, tiến độ dự án; Quản lý sự hỗn loạn của dự án và kết thúc dự án.

Việc tổ chức khoá đào tạo này nhằm giúp cho học viên có những kiến thức cơ bản phục vụ cho việc triển khai, quản lý, thanh kiểm tra các dự án về công nghệ thông tin đạt kết quả tốt.

Hà Thảo

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)