Sở BCVT Quảng Nam giao ban các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 24/10/2007, Sở BCVT Quảng Nam đã tổ chức họp giao ban với các doanh nghiệp (DN) BCVT đóng trên địa bàn tỉnh và các phòng Hạ tầng kinh tế, phòng quản lý đô thị tại địa phương. Tham dự cuộc họp có Ban lãnh đạo Sở, đại diện các phòng chức năng của Sở, đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo các phòng Hạ tầng kinh tế, phòng Quản lý đô thị tại địa phương và đại diện các DN BCVT đóng trên địa bàn tỉnh.


Ngày 24/10/2007, Sở BCVT Quảng Nam đã tổ chức họp giao ban với các doanh nghiệp (DN) BCVT đóng trên địa bàn tỉnh và các phòng Hạ tầng kinh tế, phòng quản lý đô thị tại địa phương. Tham dự cuộc họp có Ban lãnh đạo Sở, đại diện các phòng chức năng của Sở, đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo các phòng Hạ tầng kinh tế, phòng Quản lý đô thị tại địa phương và đại diện các DN BCVT đóng trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Anh Cả, Giám đốc Sở BCVT Quảng Nam đã đánh giá tình hình hoạt động ngành BCVT, nhiệm vụ quản lý Nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2007.

9 tháng đầu năm 2007, ngành BCVT toàn tỉnh đã có những phát triển vượt bậc. Tính đến tháng 9/2007, tổng số thuê bao điện thoại trên địa bàn tỉnh là 431.644, trong đó số thuê bao điện thoại cố định là 131.723 và số thuê bao di động là 299.921. Mật độ điện thoại là 29,21 máy/100 dân (vượt kế hoạch đề ra cho cả năm 2007 là 21,7- 24,0 máy/100 dân), trong đó mật độ điện thoại di động là 20,3 máy/100 dân và mật độ điện thoại cố định là 8,91 máy/100 dân. Mạng lưới viễn thông được mở rộng, cơ sở hạ tầng viễn thông cũng như chất lượng dịch vụ không ngừng được nâng cao. Song bên cạnh đó vẫn còn nhiều bất cập, còn nhiều doanh nghiệp chưa chấp hành tốt những quy định của nhà nước trong việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, người dân vẫn còn hạn chế trong nhận thức về ảnh hưởng của sóng vô tuyến nên gây cản trở trong việc xây dựng trạm BTS của các doanh nghiệp…. Tuy nhiên, Sở BCVT đã kịp thời tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra và chấn chỉnh các hành vi vi phạm, đồng thời tuyên truyền sâu rộng hơn nữa các văn bản pháp luật của nhà nước để người dân và các doanh nghiệp chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật.

Tại buổi giao ban các Lãnh đạo phòng Hạ tầng kinh tế đã kiến nghị với Sở chủ yếu tập trung vào vấn đề về công tác quản lý ở địa phương còn gặp nhiều khó khăn do không có nhân sự chuyên trách, sự phân cấp quản lý chưa rõ ràng, tình trạng xây dựng các trạm BTS không qua cấp phép của cấp thẩm quyền… Đối với các doanh nghiệp cũng có nhiều ý kiến về công tác phối hợp bảo vệ an toàn mạng lưới, về tình trạng khó khăn trong thủ tục xin phép xây dựng, về chế độ ưu tiên trong việc phát triển viễn thông công ích… Cuộc họp cũng đã thảo luận về các vấn đề trong trình tự thủ tục cấp phép xây dựng cũng như công tác sắp đến về lĩnh vực BCVT.

Lãnh đạo Sở BCVT đã tiếp thu ý kiến đóng góp và giải đáp các vướng mắc, kiến nghị của các đại biểu, cùng đưa ra các giải pháp thích hợp cũng như sẽ kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền để công tác quản lý nhà nước tại địa phương có sự thống nhất chặt chẽ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp BCVT trên địa bàn phát triển toàn diện. 

Thanh Trúc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)