Trung tâm CNTT Sở BCVT Lâm Đồng khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức tin học dành cho Lãnh đạo và chuyên viên Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Lâm Đồng.

(Mic.gov.vn) - 

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Lâm Đồng, vào ngày 22/10/2007 Trung tâm CNTT - Sở BCVT Lâm Đồng phối hợp với Sở Nội vụ, Trung tâm đào tạo bồi dưỡng tại chức Lâm Đồng và Sở NN & PTNT tổ chức 03 lớp bồi dưỡng kiến thức tin học tại Sở NN & PTNT.


Được sự đồng ý của UBND tỉnh Lâm Đồng, vào ngày 22/10/2007 Trung tâm CNTT - Sở BCVT Lâm Đồng phối hợp với Sở Nội vụ, Trung tâm đào tạo bồi dưỡng tại chức Lâm Đồng và Sở NN & PTNT tổ chức 03 lớp bồi dưỡng kiến thức tin học tại Sở NN & PTNT.

Tham dự Lễ khai giảng gồm có đại diện lãnh đạo Sở Nội Vụ, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng tại chức, ban Lãnh Đạo Sở BCVT Lâm Đồng, Trung tâm CNTT và lãnh đạo Sở NN & PTNT Lâm Đồng. Phát biểu tại buổi Lễ khai giảng, đồng chí Phạm Văn Án – Giám đốc Sở NN & PTNT Lâm Đồng cho biết, sau khóa học này, Sở sẽ tiếp tục đăng ký danh sách đào tạo cho hơn 300 học viên dành cho các đơn vị trực thuộc Sở NN & PTNT.

Ngay sau Lễ khai giảng, lớp dành cho Cán bộ lãnh đạo đã bắt đầu đi vào buổi học đầu tiên. Ba lớp học với 80 học viên, sẽ học trong thời gian là 15 ngày (từ ngày 22/10/2007 đến 09/11/2007). Khóa bồi dưỡng sẽ giúp các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên của Sở NN & PTNT Lâm Đồng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT vào công tác quản lý cũng như công tác chuyên môn tại đơn vị.

Với đội ngũ giảng viên có trình độ, năng động, tận tâm của Trung tâm CNTT - thuộc Sở BCVT Lâm Đồng, cùng với phương pháp giảng dạy và giáo trình luôn được cập nhật kịp thời theo sự tiến bộ của ngành CNTT - truyền thông cũng như phù hợp với yêu cầu tin học hóa hy vọng mô hình này sẽ được nhân rộng cho các sở, ngành khác tại địa phương./.

Sở BCVT Lâm Đồng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)