Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo “Hổ trợ Doanh nghiệp ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển”

(Mic.gov.vn) - 

Được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp cùng Viện Tin học Doanh nghiệp (ITB) tại Đà Nẵng thuộc Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Hội thảo với chủ đề “Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển”. Sáng 17/10/2007 Hội thảo được tổ chức tại Khách sạn Trung tâm, Thành phố Quảng Ngãi với sự tham dự của gần 150 doanh nghiệp đại diện cho trên 1.500 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp cùng Viện Tin học Doanh nghiệp (ITB) tại Đà Nẵng thuộc Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Hội thảo với chủ đề “Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển”. Sáng 17/10/2007 Hội thảo được tổ chức tại Khách sạn Trung tâm, Thành phố Quảng Ngãi với sự tham dự của gần 150 doanh nghiệp đại diện cho trên 1.500 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo đã tập trung phân tích, đánh giá về thực trạng, cùng với việc đưa ra các định hướng, giải pháp cho việc triển khai thực hiện đầu tư ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả; hội thảo cũng là dịp để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trao đổi, tiếp xúc, thảo luận với các chuyên gia, nhà cung cấp giải pháp CNTT và các cơ quan quản lý nhà nước để tìm ra các yếu tố phù hợp nhằm nâng cao năng lực ứng dụng CNTT vào hoạt động của doanh nghiệp, để đạt được các tiêu chí mà qui hoạch CNTT của tỉnh đặt ra đối với doanh nghiệp tỉnh từ nay đến năm 2015.

Qua các báo cáo tham luận của một số DN tại Hội thảo cho thấy, việc ứng dụng CNTT đã đem lại cho các doanh nghiệp những lợi ích thiết thực từ việc tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả cạnh tranh, tăng doanh thu nhờ giảm được số lao động và tăng hiệu quả trong xử lý công việc, đặc biệt các doanh nghiệp thuộc những ngành, lĩnh vực có sự cạnh tranh và yêu cầu hội nhập mạnh mẽ như Ngân hàng, Bảo hiểm, Xăng dầu, Bưu chính viễn thông,…

Tuy nhiên đại đa số các doanh nghiệp Quảng Ngãi vẫn chưa nhận thức đầy đủ sự cần thiết và lợi ích của việc ứng dụng CNTT trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, thiếu chủ động trong việc thực hiện xây dựng doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp điện tử. Mặt khác, các nhà cung cấp dịch vụ CNTT vẫn chưa có nhiều phần mềm quản trị doanh nghiệp để các doanh nghiệp Quảng Ngãi lựa chọn xây dựng mô hình doanh nghiệp điện tử.

Qua Hội thảo các cơ quan quản lý Nhà nước cũng đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, đề xuất từ phía các doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách cùng các khuyến nghị nhằm tạo ra môi trường thuận lợi hơn nữa để các DN có thể khai thác môi trường mạng một cách hiệu quả hơn trong việc đầu tư, quản lý, điều hành cũng như được sử dụng các dịch vụ công và các dịch vụ giá trị gia tăng ngày càng tốt hơn. Từ đó việc hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng CNTT cần triển khai thiết thực hơn, thực tế hơn, góp phần phát triển cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thật sự hội nhập và phát triển theo xu hướng chung.

Hội thảo là cơ hội để các doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi nhận biết đầy đủ hơn về tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT vào phát triển sản xuất kinh doanh, nghiệp vụ, là công việc tất yếu và bức thiết hiện nay nhằm tăng cường năng lực, nâng cao khả năng cạnh tranh của các tổ chức – doanh nghiệp, phục vụ tốt sự nghiệp hội nhập và phát triển cùng cả nước./.

Sở BCVT Quảng Ngãi

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)