Khai giảng lớp đào tạo quản trị mạng tỉnh Trà Vinh năm 2007.

(Mic.gov.vn) - 

Căn cứ Công văn số 1830/UBND-KTKT ngày 13/7/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc lập hồ sơ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Trà Vinh; Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-SKHĐT-TĐ ngày 04/10/2007 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đào tạo quản trị mạng cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, tỉnh Trà Vinh;


Căn cứ Công văn số 1830/UBND-KTKT ngày 13/7/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc lập hồ sơ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Trà Vinh; Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-SKHĐT-TĐ ngày 04/10/2007 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đào tạo quản trị mạng cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, tỉnh Trà Vinh;

Thực hiện Kế hoạch đào tạo cán bộ quản trị mạng cho các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, sáng ngày 16/10/2007 tại Hội trường Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Trà Vinh, Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Trà Vinh kết hợp với Trung tâm đào tạo CNTT - Sở Bưu chính, Viễn thông TP. Hồ Chí Minh tổ chức lớp Quản trị mạng tỉnh Trà Vinh năm 2007.

Về dự buổi khai giảng có ông Đồng Văn Lâm - Tỉnh Uỷ viên – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh, đại diện lãnh đạo Sở Bưu chính, Viễn thông, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Đài Phát thanh - Truyền hình, Trung tâm đào tạo CNTT - Sở Bưu chính, Viễn thông TP. Hồ Chí Minh, cùng với 20 học viên của khoá I đến từ các đơn vị Sở, ngành, huyện, thị trong tỉnh.

Được biết Đề án này có 04 khoá đào tạo bắt đầu từ ngày 16/10 đến ngày 29/12/2007, đây là lớp rèn luyện kỹ năng quản trị mạng đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Trà Vinh với sự phối hợp của Sở Bưu chính, Viễn thông Trà Vinh và Trung tâm đào tạo CNTT - Sở Bưu chính, Viễn thông TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng là một trong những điều kiện tốt cho các học viên bồi dưỡng kỹ năng về quản trị mạng nói riêng và mạng máy tính trong tỉnh nói chung, tạo điều kiện cho cộng đồng những người làm CNTT đáp ứng được nhu cầu phát triển hạ tầng CNTT, phát triển các lĩnh vực kinh tế khác nhau phục vụ cho tỉnh nhà.

Lê Thị Lài

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)