Lâm Đồng: Lập biên bản xử phạt hành chính 11 đại lý Internet công cộng

(Mic.gov.vn) - 

Trong 2 tuần vừa qua, Đoàn kiểm tra liên ngành về Internet do Sở Bưu chính Viễn thông (BCVT) Lâm Đồng chủ trì đã tiến hành kiểm tra 34 điểm cung cấp dịch vụ Internet Phone và đại lý Internet công cộng tại các huyện: Đức Trọng, Di Linh, Đơn Dương, Lâm Hà, Đạ Tẻh, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt. Qua đó không có điểm nào vi phạm về cung cấp dịch vụ Internet Phone.


Trong 2 tuần vừa qua, Đoàn kiểm tra liên ngành về Internet do Sở Bưu chính Viễn thông (BCVT) Lâm Đồng chủ trì đã tiến hành kiểm tra 34 điểm cung cấp dịch vụ Internet Phone và đại lý Internet công cộng tại các huyện: Đức Trọng, Di Linh, Đơn Dương, Lâm Hà, Đạ Tẻh, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt. Qua đó không có điểm nào vi phạm về cung cấp dịch vụ Internet Phone.

Trong lĩnh vực về Internet Đoàn đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính 11 trường hợp vi phạm hoạt động cung cấp, quản lý và sử dụng Internet với tổng số tiền là 12,7 triệu đồng. Trong đó, các hành vi vi phạm chủ yếu là: Không cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý đại lý, không lưu giữ thông tin khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ, để khách hàng tuỳ tiện sử dụng một số trang web có nội dung không lành mạnh…

Để khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật nêu trên, từ nay đến cuối năm nay Sở BCVT Lâm Đồng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan sâu rộng trong nhân dân kết hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Trần Văn Dũng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)