Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá thanh tra việc chấp hành pháp luật trong cung cấp dịch vụ tại Bưu cục Thanh Hoá – Công ty Bưu chính VIETTEL

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện kế hoạch công tác thanh tra chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin năm 2007 của Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá, Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá đã phối hợp với phòng Công Thương thuộc UBND thành phố Thanh Hoá, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong cung cấp dịch vụ tại Bưu cục Thanh Hoá – Công ty Bưu chính VIETTEL với các nội dung: Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành trong cung cấp dịch vụ chuyển phát; thực hiện quy định về giá cước dịch vụ; thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chất lượng; thực hiện công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp giữa khách hàng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ; việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định…


Thực hiện kế hoạch công tác thanh tra chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin năm 2007 của Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá, Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá đã phối hợp với phòng Công Thương thuộc UBND thành phố Thanh Hoá, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong cung cấp dịch vụ tại Bưu cục Thanh Hoá – Công ty Bưu chính VIETTEL với các nội dung: Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành trong cung cấp dịch vụ chuyển phát; thực hiện quy định về giá cước dịch vụ; thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chất lượng; thực hiện công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp giữa khách hàng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ; việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định…Kết quả thanh tra cho thấy: Bưu cục Thanh Hoá – Công ty Bưu chính VIETTEL khi cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã chấp hành tốt chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương trong quá trình cung cấp dịch vụ; Khi thành lập các điểm giao dịch, cung cấp dịch vụ tại Thanh Hoá Tổng Công ty Viễn thông Quân đội đã có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá xin phép cung cấp dịch vụ tại Thanh Hoá; có văn bản gửi Cục Thuế Thanh Hoá giải trình về việc xin nộp thuế tập trung tại Hà Nội; Cập nhật, lưu giữ đầy đủ các văn bản về quản lý chất lượng dịch vụ, văn bản về giá, cước dịch vụ; Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của khách hàng đảm bảo thời gian quy định. Tuy nhiên, Công ty Bưu chính VIETTEL còn một số tồn tại như: Không có quyết định ban hành giá cước các dịch vụ; Trên bảng cước không ghi được ban hành kèm theo quyết định nào, không ghi rõ ngày, tháng, năm có hiệu lực thi hành của bảng giá cước.

Đoàn thanh tra đã phát hiện các tồn tại, chỉ ra nguyên nhân và chấn chỉnh đối với Bưu cục Thanh Hoá. Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá đã có kết luận thanh tra và yêu cầu Công ty Bưu chính VIETTEL chấn chỉnh kịp thời việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành BCVT&CNTT; Các quy định khi ban hành và thực hiện giá, cước dịch vụ tại Công ty.

Thùy Linh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)