Sở Bưu chính Viễn thông Thái Bình thực hiện thanh tra Trung tâm Viễn thông điện lực Thái Bình theo kế hoạch

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2007 của Sở Bưu chính Viễn thông Thái Bình, ngày 4/10/2007, Thanh tra Sở Bưu chính Viễn thông đã tiến hành thanh, kiểm tra Trung tâm Viễn thông điện lực Thái Bình.


Thực hiện chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2007 của Sở Bưu chính Viễn thông Thái Bình, ngày 4/10/2007, Thanh tra Sở Bưu chính Viễn thông đã tiến hành thanh, kiểm tra Trung tâm Viễn thông điện lực Thái Bình.

Đoàn Thanh tra đã tiến hành kiểm tra các nội dung: thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về Bưu chính viễn thông, Internet và các Chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Bưu chính, Viễn thông nay là Bộ Thông tin và Truyền thông về Bưu chính, Viễn thông, Internet; thực hiện các quy định về giá, cước phí đối với từng loại hình dịch vụ Viễn thông; Thực hiện các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ Viễn thông, công bố những chỉ tiêu chất lượng dịch vụ; Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước; Thực hiện các quy định về an toàn, an ninh thông tin, phòng chống trộm cắp cước Viễn thông; Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại theo sự phân cấp của Công ty Thông tin Viễn thông điện lực; việc thực hiện chương trình Viễn thông công ích và việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với khách hàng.

Mục đích của đợt này là kiểm tra việc thực thi pháp luật về bưu chính viễn thông, Internet để phát huy những mặt mạnh, ưu điểm; chấn chỉnh, uốn nắn những sai sót, khuyết điểm của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nhằm đưa hoạt động, sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh những mặt làm được như: Thực hiện đăng ký và công bố chỉ tiêu chất lượng các loại dịch vụ Viễn thông; thiết bị đầu cuối do Công ty Thông tin Viễn thông điện lực cung cấp tới khách hàng có giấy chứng nhận phù hợp theo tiêu chuẩn chất lượng quy định; kịp thời triển khai và chỉ đạo thực hiện chương trình viễn thông công ích trên địa bàn; đã triển khai chương trình tính cước báo đỏ để chống thất thoát cước. Sở Bưu chính Viễn thông đã yêu cầu Trung tâm Viễn thông điện lực báo cáo đề xuất với Công ty Thông tin Viễn thông điện lực kịp thời khắc phục những vấn đề tồn tại sau:

- Kiểm tra, xem xét rà soát lỗi trong lập trình tính cước trước khi in hoá đơn cho khách hàng để giảm thiểu việc khiếu nại của khách hàng.

- Sửa chữa và bổ sung một số điều khoản trong hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ, đồng thời hoàn chỉnh phần mềm In hợp đồng để có địa chỉ rõ ràng của nơi lắp đặt thuê bao.

- Có quy định thống nhất mã khách hàng trong việc quản lý các thuê bao trong diện được thụ hưởng Viễn thông công ích.

- Thường xuyên tập huấn cho giao dịch viên để nâng cao hơn nữa nghiệp vụ trong công tác chuyên môn.

Sở Bưu chính Viễn thông Thái Bình sẽ thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất giúp các Doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn phát hiện, đề xuất và kiến nghị với cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi những quy định về Bưu chính, viễn thông, Internet không còn phù hợp tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng phát triển đáp ứng tốt hơn nữa những yêu cầu mới trong giai đoạn hội nhập và phát triển.

Thanh Mai

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)