Hội nghị "Đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính, viễn thông và Internet"

(Mic.gov.vn) - 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị đảm bảo an toàn mạng lưới, an toàn và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và Internet. Đồng chí Lê Việt Hường - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang của địa phương, của Trung ương và các đơn vị doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh.


Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị đảm bảo an toàn mạng lưới, an toàn và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và Internet. Đồng chí Lê Việt Hường - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang của địa phương, của Trung ương và các đơn vị doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã đánh giá tình hình thực hiện công tác đảm bảo an toàn mạng lưới, an toàn và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và internet trong thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Để không ngừng phát triển mạng lưới bưu chính, viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện trong thời gian tới, đồng chí Lê Việt Hường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp trong thời gian tới thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng như: nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện trong đơn vị, địa phương các chỉ đạo của Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Công an, các chỉ đạo của UBND tỉnh về đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động BCVT, đặc biệt cần chú ý triển khai các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND ngày 02/5/2007 của UBND tỉnh Gia Lai về "Tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung cấp và sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet"; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân để mọi người hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bưu chính, viễn thông, Internet. Tăng cường công tác tuần tra, thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện những vi phạm, đồng thời xử lý nghiêm túc các hành vi vi phạm, hạn chế thiệt hại cho doanh nghiệp, nhà nước và nhân dân; Chính quyền cấp huyện cần trực tiếp chỉ đạo lực lượng vũ trang và cơ sở thường xuyên nắm chắc diễn biến tình hình tại địa phương, ngăn chặn kịp thời các âm mưu phá hoại đối với mạng lưới bưu chính, viễn thông và an ninh thông tin quốc gia của các phần tử chống đối và thù địch. Sở Bưu chính Viễn thông, lực lượng vũ trang, chính quyền các cấp và các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông cần có những quy chế phối hợp cụ thể, khả thi, có phân công trách nhiệm cụ thể trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Tại Hội nghị, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Lê Việt Hường đã trao bằng khen cho 04 tập thể: Bưu điện tỉnh; 02 đơn vị thuộc Công an tỉnh (Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II); Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và 03 cá nhân (cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an tỉnh) đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn mạng lưới, an toàn và an ninh trong hoạt động bưu chính, viễn thông và internet trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trần Thị Huệ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)