Sở Bưu chính Viễn thông Thanh Hóa triển khai công tác phòng chống cơn bão số 5

(Mic.gov.vn) - 

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, theo dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Thanh Hoá, thực hiện công điện số 17 ngày 01/10/2007 của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hoá, công điện số 02/CĐ-BTTTT ngày 2/10/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá đã có công văn số 75/SBCVT-VP ngày 02 tháng 10 năm 2007 chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh tích cực chủ động phòng chống cơn bão số 5, đảm bảo an toàn mạng lưới, thiết bị, nguồn điện, thiết bị dự phòng, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong công tác di dân, phòng chống bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả do cơn bão số 5 gây ra.


Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, theo dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Thanh Hoá, thực hiện công điện số 17 ngày 01/10/2007 của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hoá, công điện số 02/CĐ-BTTTT ngày 2/10/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá đã có công văn số 75/SBCVT-VP ngày 02 tháng 10 năm 2007 chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh tích cực chủ động phòng chống cơn bão số 5, đảm bảo an toàn mạng lưới, thiết bị, nguồn điện, thiết bị dự phòng, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong công tác di dân, phòng chống bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả do cơn bão số 5 gây ra.

Ngày 02 và 03/10/2007, Lãnh đạo Sở và lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn của Sở đã trực tiếp xuống kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống cơn bão số 5 của Bưu điện tỉnh Thanh Hoá, Chi nhánh Thanh Hoá – Tổng Công ty Viễn thông Quân đội, Trung tâm Viễn thông điện lực Thanh Hoá tại các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là các huyện trọng điểm như Tĩnh Gia, Quảng Xương, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hoá, thị xã Sầm Sơn, Thạch Thành, Cẩm Thuỷ..., kiểm tra việc xử lý đường cáp điện thoại của Bưu điện tỉnh Thanh Hoá kéo từ thị trấn Cẩm Thuỷ qua sông Mã sang xã Cẩm Giang huyện Cẩm Thuỷ Thanh Hoá (Bến đò cáp xã Cẩm Giang) làm ảnh hưởng đến sự qua lại của các thuyền bè qua khu vực này.

Sở Bưu chính, Viễn thông đã cử lãnh đạo Sở và chuyên viên thường trực tại văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh để theo dõi diễn biến của cơn bão, tiếp nhận sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, điều hành công tác đảm bảo thông tin liên lạc của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn. Nhìn chung các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã triển khai tốt các phương án đảm bảo thông tin liên lạc. Trung tâm Viễn thông Điện lực Thanh Hoá đã cung cấp 10 máy điện thoại cố định không dây đặt tại Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hoá và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh khi cần thiết.

Thùy Linh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)