Hội thảo ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đăklắk giai đoạn 2008-2015

(Mic.gov.vn) - 

Ông Lê Hữu Thịnh – Giám đốc Sở BCVT Đắk Lắk phát biểu khai mạc Hội thảoĐược sự đồng ý của UBND tỉnh Đắk Lắk, ngày 28/09/2007 tại Đắk Lắk, Sở BCVT Đắk Lắk phối hợp cùng sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Lắk và Nhà xuất bản Bản đồ (Đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội thảo “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2008-2015”.


Ông Lê Hữu Thịnh – Giám đốc Sở BCVT Đắk Lắk phát biểu khai mạc Hội thảoĐược sự đồng ý của UBND tỉnh Đắk Lắk, ngày 28/09/2007 tại Đắk Lắk, Sở BCVT Đắk Lắk phối hợp cùng sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Lắk và Nhà xuất bản Bản đồ (Đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội thảo “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2008-2015”.

Tham dự hội thảo có Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk; Ông Lê Hữu Thịnh - Giám đốc Sở BCVT Đắk Lắk; Ông Nguyễn Đức Dục - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Lắk; Ông Nguyễn Tài Đường - Phó giám đốc, Tổng biên tập nhà xuất bản bản đồ; Đại diện công ty VidaGIS cùng hơn 80 đại biểu là Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành và UBND các Huyện, UBND Thành phố Buôn Ma Thuột, các cơ quan báo đài địa phương.

Hiện nay trên thế giới, Hệ thông tin địa lý (Geographic Information System) gọi tắt là GIS được phát triển và ứng dụng rộng rãi, nó là công cụ trợ giúp quyết định trong nhiều hoạt động về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân... đánh giá được hiện trạng của các quá trình, các thực thể tự nhiên, kinh tế, quốc phòng của nhiều quốc gia qua các chức năng thu thập, quản lý, truy vấn, phân tích và tích hợp các thông tin trên cơ sở toạ độ của các dữ liệu đầu vào.

Tại Đắk Lắk, việc ứng dụng GIS còn mới mẻ và đang trong tình trạng tiếp cận, nghiên cứu và định hướng ứng dụng. Một số đơn vị đã ứng dụng công nghệ GIS trong công tác chuyên môn như quản lý quy hoạch cây cà phê (Sở Khoa học Công nghệ); quản lý các bệnh dịch truyền nhiễm (Viện vệ sinh dịch tể); ứng dụng GIS trong công tác đo vẽ bản đồ, hiện trạng sử dụng đất, số hóa dữ liệu (Sở Tài nguyên và Môi trường);…Nhìn chung bước đầu đã đem lại những kết quả khả quan. Tuy nhiên phạm vi ứng dụng còn hẹp hoặc đang ở mức thử nghiệm, nội dung nghiên cứu chỉ mới dừng lại ở mức độ số hoá bản đồ, thiết kế cơ sở dữ liệu và cập nhật thông tin nền địa hình, chưa nghiên cứu đến việc xây dựng những module phần mềm để tương tác, khai thác cơ sở dữ liệu và đặc biệt, chưa áp dụng công nghệ web để “xuất bản” thông tin tự động, phục vụ nhu cầu tra cứu của cộng đồng có liên quan.

Từ những thực tế trên, Hội thảo được tổ chức thành một diễn đàn để các đơn vị và cá nhân quan tâm đến công nghệ GIS thảo luận và tiếp thu nắm bắt cũng như tìm những giải pháp thích hợp để ứng dụng một cách có hiệu quả vào công việc của mình cũng như xây dựng một CSDL chung cho toàn tỉnh.

Các báo cáo trong hội thảo của Nhà xuất bản bản đồ và Công ty VidaGIS xoay quanh một số vấn đề như: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ứng dụng GIS phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk giao đoạn 2008 – 2015; Giới thiệu Dự án xây dựng sự hệ thống cơ sở dữ liệu ứng dụng GIS phục vụ công tác quản lý đất đai – đô thị và đền bù giải phóng mặt bằng; Giới thiệu Dự án xây dựng Atlas điện tử phục vụ quản lý, giới thiệu và quảng bá, kêu gọi đầu tư.

Mục tiêu của Dự án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) ứng dụng GIS phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk giao đoạn 2008 – 2015” sẽ là những vấn đề trọng tâm như:

+ Xây dựng bộ CSDL địa lý nền địa bàn toàn tỉnh làm cơ sở thống nhất ban đầu để xây dựng các ứng dụng GIS cho các ngành liên quan của tỉnh.

+ Xây dựng Trung tâm thông tin địa lý quản lý các lớp dữ liệu chung và lớp dữ liệu chuyên ngành nhằm phục vụ việc ra quyết định quản lý, chỉ đạo điều hành và công tác hoạch định chính sách, kế hoạch, chiến lược phát triển chung của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương.

+ Từng bước bổ sung, hoàn thiện, cập nhật toàn bộ dữ liệu GIS trên địa bàn tỉnh gồm cả dữ liệu nền và dữ liệu chuyên ngành cơ sở.

+ Xây dựng các ứng dụng GIS vào việc giải quyết các bài toán nghiệp vụ, chuyên môn của các Sở, Ban, Ngành, các cấp chính quyền và hoạt động phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành, địa phương.

+ Tổ chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực CNTT, để quản trị, điều hành các hệ thống GIS ở các đơn vị.

+ Tích hợp GIS với các hệ thống thông tin khác của tỉnh, đưa thông tin tới người dân, cộng đồng sử dụng.

Các câu hỏi tại Hội thảo xoay quanh vấn đề ứng dụng GIS, đa số những người tham dự đều cho rằng nếu được triển khai tốt, công nghệ GIS sẽ là một phần không thể thiếu cho các nhà quản lý.

Kết thúc hội thảo, ông Lê Hữu Thịnh – Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông Đắk Lắk tóm tắt lại một số lợi ích của ứng dụng GIS, đồng thời nêu lên việc cần có tính thống nhất trong quá trình triển khai các ứng dụng CNTT nói chung và GIS nói riêng, tránh chồng chéo, gây lãng phí cho ngân sách Nhà nước. Cũng như xác định bước đi vững chắc, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, phù hợp với xu thế phát triển chung của cả nước, của vùng kinh tế Tây Nguyên và tình hình thực tế của tỉnh. Khẳng định quyết tâm của Lãnh đạo tỉnh, của Sở BCVT Đắk Lắk cũng như các đơn vị có liên quan sẽ thực hiện tốt theo tinh thần mà hội thảo đã thảo luận.

Hoàng Quý

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)