Sở BCVT Thanh Hóa chỉ đạo các doanh nghiệp BCVT trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng chống cơn bão số 4

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện Công điện khẩn số 1363/CĐ-TTg ngày 24/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 01/CĐ-BTTTT hồi 18 giờ 00 ngày 24 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phòng chống bão lụt, cơn bão số 4, ngày 24/9/2007, Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá đã thành lập ban trực chỉ đạo đảm bảo thông tin liên lạc; Sở đã ban hành văn bản số 71/SBCVT-VP chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn mạng lưới bưu chính, viễn thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong công tác phòng, chống bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả do cơn bão số 4 gây ra, đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống.


Thực hiện Công điện khẩn số 1363/CĐ-TTg ngày 24/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 01/CĐ-BTTTT hồi 18 giờ 00 ngày 24 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phòng chống bão lụt, cơn bão số 4, ngày 24/9/2007, Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá đã thành lập ban trực chỉ đạo đảm bảo thông tin liên lạc; Sở đã ban hành văn bản số 71/SBCVT-VP chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn mạng lưới bưu chính, viễn thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong công tác phòng, chống bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả do cơn bão số 4 gây ra, đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống.

Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá đã phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá, Sở Thuỷ Sản thông tin, nắm tình hình các tàu thuyền khai thác đánh bắt xa bờ của ngư dân Thanh Hoá. Sáng 25/9/2007, Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá và lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở đã xuống địa bàn các huyện Hậu Lộc, Nga Sơn, các vùng ven biển trọng điểm của cơn bão số 4, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cho công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của tỉnh, đặc biệt tại các khu vực ven biển Thanh Hoá cơn bão số 4 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp.

Thùy Linh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)