Tin hoạt động của Sở BCVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(Mic.gov.vn) - 

+ Tổ chức lớp đào tạo quản trị mạng nâng cao cho cán bộ quản trị mạng các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

+ Phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh tổ chức Trường hè và Hội thảo giáo dục điện tử (eLearning)


+ Tổ chức lớp đào tạo quản trị mạng nâng cao cho cán bộ quản trị mạng các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

+ Phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh tổ chức Trường hè và Hội thảo giáo dục điện tử (eLearning)

* Hiện tại, 100% các Sở, Ban, Ngành, UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố của tỉnh BR-VT đều đã được xây dựng hệ thống mạng LAN và kết nối với mạng WAN của tỉnh phục vụ cho công tác quản lý và điều hành. Vì vậy, nhu cầu về năng lực vận hành và quản trị hệ thống một cách an toàn và bảo mật thông tin trên mạng đòi hỏi phải được đào tạo chuyên sâu.

Được sự đồng ý của UBND tỉnh, ngày 17 và 18/9/2007 Sở Bưu chính, Viễn thông đã tổ chức khai giảng 2 lớp đào tạo dành cho cán bộ quản trị mạng tại các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh BR-VT; Thời gian học gồm 108 tiết, chia ra gồm 4 phần chính:

1. Mạng căn bản: Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính. Các kỹ năng lắp đặt và đi dây cho hệ thống mạng (tương đương CompTIA Network+);

2. Quản trị hệ thống: Cấu trúc cơ bản của hệ điều hành mạng. Các kỹ năng quản trị hệ thống (tương đương Microsoft MCSA 70-290);

3. Quản trị dịch vụ: Các dịch vụ mạng chủ yếu. Các kỹ năng cấu hình và duy trì hệ thống mạng LAN/WAN (tương đương Microsoft MCSA 70-291);

4. An toàn mạng: Các chính sách và kỹ năng bảo mật mạng và internet (tương đương Microsoft MCSA CompTIA Security+).

Dự kiến sau lớp đào tạo này, Sở Bưu chính, Viễn thông sẽ tiếp tục đào tạo các lớp quản trị mạng trên địa bàn (lớp căn bản đã tổ chức vào năm 2006) cho các xã, phường; Các lớp ứng dụng dành cho Lãnh đạo, người sử dụng tại các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường để phục vụ đắc lực cho công các cải cách hành chính tại các địa phương./.

* Ngày 17/9/2007 Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh BR-VT đã phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức Trường hè và Hội thảo Giáo dục điện tử tại tỉnh BR-VT; Thành phần tham gia lớp học là đại diện Trường đại học của các tỉnh; Giảng viên do Viện Tin học Pháp ngữ mời; Các giáo trình giảng dạy đều được soạn và giảng bằng tiếng Pháp;

Theo kế hoạch, trường hè sẽ tổ chức từ ngày 17/9/2007 đến hết ngày 21/9/2007; Trong ngày 21/9/2007 sẽ tổ chức Hội thảo với chuyên đề Công nghệ thông tin và Giáo dục điện tử. Đây là cơ hội để tạo mối quan hệ hợp tác về đào tạo, đồng thời để tạo điều kiện cho ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh BR-VT có cơ hội giao lưu với các Trường đại học và Viện Tin học Pháp ngữ./.

Lê Thị Hoa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)