Quảng Nam: 9 tháng đầu năm, phát hiện nhiều sai phạm trong việc sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện

(Mic.gov.vn) - 

Trong 9 tháng đầu năm, Thanh tra Sở BCVT đã phối hợp với Trung tâm kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực III tiến hành 03 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với các cá nhân, tổ chức sử dụng tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đoàn đã kiểm tra, đo thông số kỹ thuật các thiết bị phát sóng, kiểm tra giấy phép các loại và phát hiện sai phạm của các hộ dân và các doanh nghiệp trong việc sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện. Trong đó, Bưu điện tỉnh Quảng Nam sử dụng một thiết bị phát sóng vô tuyến điện hiệu X-Lin đặt tại bưu điện văn hóa xã La Dêê, 02 máy phát vô tuyến điện loại AWA 1808 tuyến Quế Sơn- Đèo Le có tần số hoạt động nằm trong băng tần cho nghiệp vụ di động GSM 1800 nhưng không có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, sử dụng 06 máy phát vô tuyến điện sai địa điểm đặt máy, 19 máy phát V/UHF mạng phòng chống lụt bão và 02 máy phát viba DM 1000 tuyến Bà Nà - Đông Giang có giấy phép hết hạn sử dụng từ ngày 15/3/2007. Ngoài ra Công ty TNHH thời trang


Trong 9 tháng đầu năm, Thanh tra Sở BCVT đã phối hợp với Trung tâm kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực III tiến hành 03 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với các cá nhân, tổ chức sử dụng tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đoàn đã kiểm tra, đo thông số kỹ thuật các thiết bị phát sóng, kiểm tra giấy phép các loại và phát hiện sai phạm của các hộ dân và các doanh nghiệp trong việc sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện. Trong đó, Bưu điện tỉnh Quảng Nam sử dụng một thiết bị phát sóng vô tuyến điện hiệu X-Lin đặt tại bưu điện văn hóa xã La Dêê, 02 máy phát vô tuyến điện loại AWA 1808 tuyến Quế Sơn- Đèo Le có tần số hoạt động nằm trong băng tần cho nghiệp vụ di động GSM 1800 nhưng không có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, sử dụng 06 máy phát vô tuyến điện sai địa điểm đặt máy, 19 máy phát V/UHF mạng phòng chống lụt bão và 02 máy phát viba DM 1000 tuyến Bà Nà - Đông Giang có giấy phép hết hạn sử dụng từ ngày 15/3/2007. Ngoài ra Công ty TNHH thời trang nguồn Lực (xã Điện Nam, huyện Điện Bàn) sử dụng 06 máy phát vô tuyến điện có công suất 5 W và 02 cá nhân là hộ ông Hồ Đình Bảng (xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên) và hộ ông Lê Văn Trọng (xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc) sử dụng bộ máy điện thoại vô tuyến kéo dài có công suất 5W cũng không có giấy phép sử dụng tần số và máy phát vô tuyến điện.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm, chấn chỉnh các hành vi vi phạm của các cá nhân, đơn vị chưa chấp hành các quy định của nhà nước về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện. Đồng thời hướng dẫn cho các đơn vị cách thức làm thủ tục xin cấp mới giấy phép sử dụng tần số và máy phát vô tuyến điện theo quy định của pháp luật.

Qua đợt kiểm tra, Đoàn đã tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý, chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm trong sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, tuân thủ pháp luật.

Sở BCVT Quảng Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)