Sở BCVT Thừa Thiên Huế tổ chức diễn tập phối hợp mạng vô tuyến điện phục vụ phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2007

(Mic.gov.vn) - 

Trước tình hình thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, số lượng cơn bão mạnh trong những năm trở lại đây ngày càng nhiều với sức tàn phá nặng nề. Nhằm chủ động trước khi có bão lũ xảy ra, ngày 10/9/2007 Sở BCVT Tỉnh Thừa Thiên Huế đã kết hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức diễn tập phối hợp mạng vô tuyến điện phục vụ phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2007 với mục đích để nhận và truyền lệnh sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.


Trước tình hình thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, số lượng cơn bão mạnh trong những năm trở lại đây ngày càng nhiều với sức tàn phá nặng nề. Nhằm chủ động trước khi có bão lũ xảy ra, ngày 10/9/2007 Sở BCVT Tỉnh Thừa Thiên Huế đã kết hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức diễn tập phối hợp mạng vô tuyến điện phục vụ phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2007 với mục đích để nhận và truyền lệnh sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Tham gia diễn tập bao gồm 8 đơn vị:

- Ban Chỉ huy PCLB tỉnh và các trạm khí tượng thủy văn

- Bưu điện tỉnh TT-Huế

- Điện lực TT-Huế

- Truyền tải điện

- Kiểm lâm TT-Huế

- Đài thông tin duyên hải

- Bộ đội Biên phòng

Ông Đặng Ngọc Điểu Phó giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông cho rằngDiễn tập bão lụt lần này đã đạt được các mục tiêu:

- Kết hợp tất cả các mạng Vô tuyến điện (VTĐ) trong tỉnh lại với nhau tạo thành 1 mạng rộng lớn trên 700 máy VTĐ phục vụ thông tin liên lạc trong bão lụt.

- Kết nối các doanh nghiệp, chia sẻ cáp quang đảm bảo thông tin khi có đơn vị nào đó hỏng tuyến truyền dẫn.

- Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh có thể liên lạc vô tuyến qua thiết bị QMAX với cục Bưu Điện Trung ương tới các máy của Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt Trung ương, tới Chính phủ và các Cơ quan Lãnh đạo của Đảng.

Trong cuộc diễn tập đã có các tình huống giả định như lụt bão xảy ra tại xã Vinh An huyện Phú Vang, mạng điện thoại cố định và di động mất liên lạc chỉ còn mạng vô tuyến sóng ngắn hoạt động, trước tình hình đó Sở BCVT chỉ đạo các đơn vị bao gồm 6 mạng di dộng 3 mạng cố định cùng với hệ thống mạng thông tin đặc biệt của các ban ngành khác tiến hành nhiều biện pháp giữ vững thông tin liên lạc đảm bảo sự chỉ đạo thông suốt trên toàn tuyến.

Phát biểu sau khi buổi diễn tập kết thúc ông Hồ Xuân Phán Giám đốc Sở BCVT khẳng định với trách nhiệm của Sở bằng mọi cách để liên kết các Doanh nghiệp tạo sức mạnh liên kết, tương hỗ lần nhau khi có sự cố xảy ra, không để mất thông tin liên lạc trong bất kỳ tình huống nào.

Hồ Thủy Sơn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)