Sở Bưu chính, Viễn thông An Giang: Triển khai kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2007

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (DVVTCI) đến năm 2010; Ngày 12/9/2007, tại Hội trường Sở Bưu chính, Viễn thông An Giang, Sở đã tổ chức cuộc họp triển khai Kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh năm 2007.


Thực hiện Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (DVVTCI) đến năm 2010; Ngày 12/9/2007, tại Hội trường Sở Bưu chính, Viễn thông An Giang, Sở đã tổ chức cuộc họp triển khai Kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh năm 2007.

Có mặt trong buổi họp có ông Trương Minh Thuần và ông Lý‎ Chí Thành – Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông, bà Phạm Thanh Bình – Phó Giám đốc Bưu Điện tỉnh An Giang, bà Nguyễn Thị Phượng Loan – Phó Giám đốc Chi nhánh viễn thông Quân đội An Giang và đại diện lãnh đạo các phòng Hạ tầng kinh tế có xã thuộc vùng được triển khai viễn thông công ích, cùng với các chuyên viên, cán bộ thuộc các Sở.

Tại cuộc họp, Sở Bưu chính, Viễn thông đã giới thiệu các văn bản pháp lý, thủ tục triển khai dịch vụ, thủ tục thanh toán và thông báo số lượng dịch vụ được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh,... tới các doanh nghiệp BCVT trên địa bàn. Theo Kế hoạch, các xã trên được hỗ trợ phát triển mới 700 thuê bao điện thoại cố định, 7 điểm truy nhập điện thoại công cộng, 2 điểm truy nhập internet công cộng; Sở cũng hướng dẫn các doanh nghiệp làm thủ tục giải ngân, thanh toán kinh phí hỗ trợ cung ứng DVVTCI năm 2005, năm 2006 và 6 tháng đầu năm 2007 (theo tinh thần Công văn số 274/BTTTT-KHTC ngày 05/9/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

Các doanh nghiệp hoan nghênh việc Sở BCVT kịp thời triển khai và công khai định mức cung ứng DVVTCI của các đơn vị, đồng thời đề nghị Sở Bưu chính, Viễn thông và các phòng Hạ tầng kinh tế hỗ trợ việc xác định đúng đối tượng được hưởng thụ dịch vụ, việc thông tin đến nhân dân trong vùng được cung ứng dịch vụ. Ngoài ra, các doanh nghiệp đề nghị Sở sẽ có những đề nghị điều chỉnh số lượng cung ứng của các doanh nghiệp, cụ thể đối với thuê bao điện thoại: Bưu Điện tỉnh 300, Viettel 100, EVN Telecom 100, SPT 200, nhưng EVN Telecom chưa nhận được phân bổ của Tổng công ty, còn SPT chưa đủ hạ tầng mạng để triển khai, vì vậy Bưu Điện tỉnh và Viettetl đề nghị được điều chỉnh tăng để cung ứng đủ số lượng phân bổ.

Đại diện các phòng Hạ tầng kinh tế các huyện cam kết hỗ trợ tích cực cho việc triển khai cung ứng DVVTCI và kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý, và yêu cầu khi các doanh nghiệp triển khai phải đảm bảo đầy đủ các thủ tục và quy định quản lý nhà nước.

Sau khi nghe ý kiến của các phòng Hạ tầng kinh tế, các doanh nghiệp, ông Trương Minh Thuần – Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông An Giang nhấn mạnh: Việc cung ứng DVVTCI là quyền lợi thiết thực của nhân dân trong vùng và cũng là việc đảm bảo hài hòa lợi ích kinh doanh và phục vụ công ích cho cộng đồng của các doanh nghiệp, Sở Bưu chính, Viễn thông An Giang sẽ có các văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam sớm điều chỉnh số lượng dịch vụ để doanh nghiệp kịp thời triền khai trong năm 2007. Ngoài ra, cũng đề nghị các phòng Hạ tầng kinh tế phối hợp với Sở thông báo đến các UBND xã và nhân dân xã được cung ứng DVVTCI để giúp các doanh nghiệp thuận lợi trong việc triển khai.

Huỳnh Thanh Lợi

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)