Sở BCVT Đaklak tổ chức cuộc họp giao ban với các doanh nghiệp BCVT nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 11/09/2007, Sở BCVT Đắk Lắk tổ chức cuộc họp giao ban với các doanh nghiệp BCVT trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi họp gồm có Lãnh đạo, các Trưởng phòng chuyên môn và các chuyên viên thuộc Sở BCVT; về phía doanh nghiệp thực hiện viễn thông công ích có: Công ty Viễn thông Đắk Lắk - Đắk Nông; Bưu điện tỉnh; Chi nhánh Viễn thông Điện lực Tây Nguyên (VT4); Chi nhánh Viettel Đắk Lắk.


Ngày 11/09/2007, Sở BCVT Đắk Lắk tổ chức cuộc họp giao ban với các doanh nghiệp BCVT trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi họp gồm có Lãnh đạo, các Trưởng phòng chuyên môn và các chuyên viên thuộc Sở BCVT; về phía doanh nghiệp thực hiện viễn thông công ích có: Công ty Viễn thông Đắk Lắk - Đắk Nông; Bưu điện tỉnh; Chi nhánh Viễn thông Điện lực Tây Nguyên (VT4); Chi nhánh Viettel Đắk Lắk.

Ông Lê Hữu Thịnh - Giám đốc Sở đã báo cáo một số kết quả đã đạt được trong 8 tháng qua và công tác của những tháng còn lại năm 2007. Trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến người dân theo Quyết định số 17/2007/QĐ-BBCVT ngày 15/6/2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích; Quyết định số 634/QĐ-BBCVT ngày 06/7/2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc giao kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2007 và Công văn Sở BCVT thông báo nội dung chương trình hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích của tỉnh Đắk Lắk đối với các thuê bao điện thoại cố định, Internet, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Hiện nay toàn tỉnh có 10 huyện và 02 xã thuộc vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, trong đó: 06 huyện KV2; 04 huyện và 02 xã thuộc KV3.

Đại diện các doanh nghiệp BCVT đã báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 8 tháng qua và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ còn lại năm 2007.

Theo đó, đến thời điểm hiện nay các doanh nghiệp đã triển khai việc cung cấp dịch vụ của mình đến các vùng công ích theo kế hoạch được Bộ Bưu chính, Viễn thông giao (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông). Cụ thể như sau:

Công ty Viễn thông Đắk Lắk - Đắk Nông đã thực hiện giảm cước thuê bao; miễn thuế giá trị gia tăng cho các thuê bao trong vùng viễn thông công ích theo sự chỉ đạo của Tập đoàn. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã và đang lập kế hoạch, xác định khối lượng sản phẩm, dịch vụ viễn thông công ích theo các quy định của Bộ BCVT và Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, sẽ sớm trình Sở BCVT xem xét, xác nhận.

Công ty Viễn thông Quân đội chi nhánh Đắk Lắk đã tham dự hội nghị của Tổng công ty về việc triển khai kế hoạch do Bộ BCVT giao và cũng đã bắt đầu thực hiện.

Về phía EVNTelecom cũng đã chuyển 2.970 thiết bị đầu cuối cho Trung tâm Viễn thông Điện lực Tây Nguyên để phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời Trung tâm cũng đã tiến hành miễn phí thuê bao, không thu thuế GTGT (VAT) đối với các thuê bao trong vùng viễn thông công ích.

Sau khi nghe các doanh nghiệp báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện kế hoạch viễn thông công ích, cũng như các ý kiến đề xuất, kiến nghị. Lãnh đạo Sở BCVT Đắk Lắk nhắc nhở, yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương triển khai, thực hiện xác định khối lượng sản phẩm, dịch vụ viễn thông công ích đã thực hiện được gửi về Sở xác nhận, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông đã giao.

Hoàng Quý

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)