Lâm Đồng đầu tư hơn 1300 tỉ đồng phát triển BCVT đến năm 2020

(Mic.gov.vn) - 

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển BCVT tỉnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Sở BCVT Lâm Đồng làm chủ đầu tư. Theo đó, tỉnh sẽ chia Quy hoạch thành 2 giai đoạn đầu tư: Trong lĩnh vực Bưu chính, giai đoạn 2007-2010 Lâm Đồng sẽ mở rộng mạng điểm phục vụ, triển khai xây dựng thử nghiệm các điểm phục vụ tự động tại các bưu cục lớn, xây dựng thư viện tại các điểm bưu điện văn hóa xã, triển khai các dịch vụ mới và dịch vụ cộng thêm.


UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển BCVT tỉnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Sở BCVT Lâm Đồng làm chủ đầu tư. Theo đó, tỉnh sẽ chia Quy hoạch thành 2 giai đoạn đầu tư: Trong lĩnh vực Bưu chính, giai đoạn 2007-2010 Lâm Đồng sẽ mở rộng mạng điểm phục vụ, triển khai xây dựng thử nghiệm các điểm phục vụ tự động tại các bưu cục lớn, xây dựng thư viện tại các điểm bưu điện văn hóa xã, triển khai các dịch vụ mới và dịch vụ cộng thêm.
Giai đoạn sau năm 2010 sẽ hoàn thiện mạng lưới bưu chính và đầu tư hiện đại hóa các điểm phục vụ. Riêng trong lĩnh vực Viễn thông, giai đoạn 2007-2009 tỉnh sẽ đầu tư, nâng cấp mạng lưới, xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ cho việc nâng cấp lên mạng thế hệ sau NGN; Phổ cập dịch vụ viễn thông cho các xã vùng sâu, vùng xa và triển khai các dự án mở rộng mạng nội hạt, phát triển mạng điện thoại di động và phổ cập Internet nông thôn. Đối với khu vực thành thị sẽ thực hiện dự án phát triển mạng NGN. Giai đoạn 2010-2020, Lâm Đồng sẽ tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các dịch vụ gia tăng trên nền mạng NGN, đầu tư mở rộng mạng lưới và thay đổi hoàn toàn công nghệ sang mạng thế hệ sau. Tổng vốn đầu tư cho Quy hoạch này là hơn 1.374 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, Quỹ dịch vụ viễn thông công ích và của nhân dân. Trong đó, vốn đầu tư cho viễn thông gần 1.359 tỷ đồng và trên 15 tỷ đồng còn lại là vốn đầu tư cho bưu chính.

Trần Văn Dũng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)