Hội nghị giao ban công tác phối hợp quản lý tần số

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 07/9/2007, tại Hà Tĩnh, Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực VI - Cục Tần số vô tuyến điện, phối hợp với các Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp quản lý tần số. Dự Hội nghị có Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Giám đốc, phó Giám đốc các Sở Bưu chính, Viễn thông, lãnh đạo các đơn vị của Cục Tần số vô tuyến điện, Lãnh đạo và các phòng chuyên môn Trung tâm Kiểm soát tần số khu vực VI, lãnh đạo các phòng chuyên môn của các Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.


Ngày 07/9/2007, tại Hà Tĩnh, Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực VI - Cục Tần số vô tuyến điện, phối hợp với các Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp quản lý tần số. Dự Hội nghị có Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Giám đốc, phó Giám đốc các Sở Bưu chính, Viễn thông, lãnh đạo các đơn vị của Cục Tần số vô tuyến điện, Lãnh đạo và các phòng chuyên môn Trung tâm Kiểm soát tần số khu vực VI, lãnh đạo các phòng chuyên môn của các Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Phát biểu tại Hội nghị đ/c Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Giám đốc các Sở Bưu chính, Viễn thông đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị giao ban của Trung tâm Kiểm soát tần số khu vực VI. Đây là dịp để các Sở Bưu chính, Viễn thông và Trung tâm Kiểm soát tần số khu vực VI có dịp trao đổi, học hỏi, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý và phối hợp tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện giữa các Sở và Trung tâm, đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện giữa các Sở và Trung tâm VI trong 9 tháng đầu năm 2007.

Về công tác kiểm tra định kỳ: Trung tâm Kiểm soát tần số khu vực VI đã phối hợp với 03 Sở Bưu chính, Viễn thông kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện của 41/41 cơ quan, tổ chức. Phần lớn các cơ quan, tổ chức đã chấp hành tốt quy định của pháp luật trong sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện. Tuy nhiên qua kiểm tra đã phát hiện 16 cơ quan, tổ chức vi phạm. Trong đó, vi phạm chủ yếu là các mạng công cộng và các Đài Phát thanh - Truyền hình.

Về công tác kiểm soát: Trung tâm đã kiểm soát 45/45 mạng, đạt 100% kế hoạch. Trong đó 40 mạng đài hoạt động đúng quy chế thông tin, phát hiện 05 mạng đài hoạt động sai quy chế thông tin; Phát hiện vi phạm 40 vụ, trong đó vi phạm do điện thoại kéo dài 22 vụ, sử dụng sai tần số 07 vụ, sử dụng không có giấy phép 09 vụ, sử dụng sai hô hiệu 02 vụ; Trung tâm đã thực hiện kiểm soát lưu động trên địa bàn 04 tỉnh, đạt 100% kế hoạch. Qua kiểm soát đã phát hiện 08 cơ quan, tổ chức vi phạm sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện không có giấy phép, 02 cơ quan, tổ chức sử dụng sai hô hiệu.

Công tác cấp phép thiết bị phát sóng vô tuyến điện phục vụ thông tin liên lạc trên các phương tiện nghề cá: Trung tâm đã phối hợp với các Sở Bưu chính, Viễn thông, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng khảo sát, thu thập số liệu, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện phục vụ thông tin liên lạc trên các phương tiện nghề cá đến các chủ phương tiện và nhân dân các huyện, thị xã ven biển. Đã tiến hành cấp 216 giấy phép Tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện (đạt 100%) cho các máy phát vô tuyến điện phục vụ thông tin liên lạc trên các phương tiện nghề cá theo quy định của pháp luật trước mùa mưa bão, trong đó Thanh Hoá cấp 171 giấy phép, Nghệ An cấp 26 giấy phép, Quảng Bình cấp 16 giấy phép và Hà Tĩnh cấp 03 giấy phép.

Trung tâm Kiểm soát tần số khu vực VI đã phối hợp với các Sở xử lý can nhiễu cho mạng điện thoại công cộng; Xử lý vi phạm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm trong sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện.

Tại Hội nghị này Cục Tần số vô tuyến điện và các Sở Bưu chính, Viễn thông đã thống nhất một số nội dung phối hợp trong thời gian tới, trong đó thống nhất phương án giải quyết đối với các tồn tại trong việc cấp phép của các Đài Phát thanh - Truyền hình; việc xử lý đối với các vi phạm về giấy phép sử dụng tần số khi lắp đặt tuyến truyền dẫn mới, việc điều chuyển thiết bị khi thay đổi tuyến của các doanh nghiệp viễn thông; Việc hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ cấp phép thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên các phương tiện nghề cá…

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện tại các địa phương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát tần số khu vực VI và Giám đốc các Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đã ký biên Biên bản ghi nhớ định hướng công tác phối hợp giữa Trung tâm và các Sở trong công tác quản lý tần số và thiết bị phát vô tuyến điện.

Thùy Linh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)