Sở BCVT Phú Yên tổ chức giao ban các DN BCVT trên địa bàn

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 27/8/2007 Sở BCVT Phú Yên tổ chức cuộc họp giao ban với các DN kinh doanh dịch vụ BCVT trên địa bàn tỉnh. Đến tham dự cuộc họp có lãnh đạo và đại diện các bộ phận thuộc Sở BCVT, đại diện các DN cung cấp dịch vụ BCVT tại Phú Yên: VNPT (Bưu điện tỉnh), Chi nhánh Viettel, S-phone, Mobiphone.


Ngày 27/8/2007 Sở BCVT Phú Yên tổ chức cuộc họp giao ban với các DN kinh doanh dịch vụ BCVT trên địa bàn tỉnh. Đến tham dự cuộc họp có lãnh đạo và đại diện các bộ phận thuộc Sở BCVT, đại diện các DN cung cấp dịch vụ BCVT tại Phú Yên: VNPT (Bưu điện tỉnh), Chi nhánh Viettel, S-phone, Mobiphone.

Nội dung cuộc họp giao ban lần này tập trung vào việc các doanh nghiệp báo cáo một số vấn đề: tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2007 và kế hoạch 6 tháng cuối năm; báo cáo tổng kết công tác PCBL- TKCN năm 2006 và kế hoạch năm 2007; tiến độ triển khai dịch vụ viễn thông công ích; một số vướng mắc khi triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông qua cuộc họp, lãnh đạo sở cũng trao đổi với các doanh nghiệp một số văn bản mới của Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai dịch vụ viễn thông công ích.

Các chỉ tiêu đạt được tại tỉnh Phú Yên 6 tháng đầu năm 2007:

Mật độ điện thoại: 9,3 máy/100dân (cố định và DĐ trả sau).

28,7 máy/100dân (cố định, DĐ trả sau, DĐ trả trước)

Mật độ Internet: 1,74 máy/100dân.

Qua cuộc họp đã đưa ra vấn đề các doanh nghiệp hiện nay đang gặp khó khăn trong việc triển khai xây dựng các trạm BTS. Khó khăn này xuất phát từ phía người dân, do chưa hiểu biết hoặc do mâu thuẫn, tranh chấp giữa các hộ dân với nhau đã tạo dư luận về ảnh hưởng xấu của sóng điện từ và gây cản trở cho các doanh nghiệp khi thi công các trạm BTS. Các doanh nghiệp đề nghị sở BCVT phối hợp với các đơn vị chức năng giúp các doanh nghiệp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Tại cuộc họp này, các doanh nghiệp cũng đã đưa ra bàn bạc vấn đề dùng chung cơ sở hạ tầng mạng và đi đến thống nhất, các doanh nghiệp sẽ tự thỏa thuận với nhau để dùng chung cơ sở hạ tầng mạng, khi nào các doanh nghiệp vướng mắc thì sở BCVT sẽ làm trung gian giúp các doanh nghiệp thỏa thuận các điều kiện, nhằm đảm bảo việc sử dụng hạ tầng mạng của các doanh nghiệp trên địa bàn có hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Xuân Dung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)