Sở BCVT Cà Mau công bố quyết định thanh tra viễn thông điện lực trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 28/8/2007 Sở Bưu chính, Viễn thông tổ chức buổi họp công bố quyết định và tiến hành thanh tra việc cung cấp dịch vụ Viễn thông tại Tổng Đại lý Viễn thông Điện lực Cà Mau thuộc Trung tâm Viễn thông Điện lực Miền Nam (VT3).


Sáng ngày 28/8/2007 Sở Bưu chính, Viễn thông tổ chức buổi họp công bố quyết định và tiến hành thanh tra việc cung cấp dịch vụ Viễn thông tại Tổng Đại lý Viễn thông Điện lực Cà Mau thuộc Trung tâm Viễn thông Điện lực Miền Nam (VT3).

Buổi họp gồm đông đủ tất cả các thành viên của đoàn thanh tra và Ban lãnh đạo của Tổng Đại lý Viễn thông Điện lực Cà Mau.

Đợt thanh tra nhằm mục đích kiểm tra việc thực thi pháp luật về Bưu chính, Viễn thông để phát huy những mặc tích cực, kịp thời khắc phục, sửa chữa những sai sót trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm nhằm đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của pháp luật; phát hiện, đề xuất và kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi những quy định quản lý Nhà nước về Viễn thông, internet không còn phù hợp, nhằm tạo điều kỉện cho sản xuất, kinh doanh phát triển mạnh mẽ hơn.

Trên cơ sở đó, đoàn sẽ tiến hành thanh tra nhấn vào 04 nội dung chính đó là: hoạt động cung cấp dịch vụ Viễn thông, internet; tình hình sử dụng mã, kho số điện thoại; tình hình thực hiện giá, cước phí các dịch vụ Viễn thông; chất lượng các dịch vụ Viễn thông.

Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Trần Minh Hoạt - trưởng đoàn đã yêu cầu Tổng Đại lý Viễn thông Điện lực Cà Mau hãy hợp tác với đoàn thanh tra, cung cấp đúng những thông tin mà đoàn yêu cầu và mong rằng sau đợt thanh tra này, đơn vị sẽ hoạt động tốt hơn, chất lượng và hiệu quả hơn.

Theo như quyết định, đợt thanh tra sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Diệu Hiền

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)