Sở BCVT và Sở VHTT Tiền Giang phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng công tác quản lý và kiểm tra đại lý Internet

(Mic.gov.vn) - 

Từ ngày 22 đến 24/08/2007, tại Hội trường Trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật Tiền Giang, Sở Bưu chính Viễn thông và Sở Văn hoá Thông tin Tiền Giang đã phối hợp tổ chức Lớp bồi dưỡng công tác quản lý và kiểm tra đại lý Internet cho cán bộ các Huyện, Thị xã Gò Công và Thành phố Mỹ Tho.


Từ ngày 22 đến 24/08/2007, tại Hội trường Trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật Tiền Giang, Sở Bưu chính Viễn thông và Sở Văn hoá Thông tin Tiền Giang đã phối hợp tổ chức Lớp bồi dưỡng công tác quản lý và kiểm tra đại lý Internet cho cán bộ các Huyện, Thị xã Gò Công và Thành phố Mỹ Tho.

Tham dự lớp bồi dưỡng gồm: thành viên Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp tỉnh; Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện, thị xã, thành phố; Cán bộ nghiệp vụ phòng Văn hoá Thông tin - Thể thao, Hạ tầng Kinh tế, Quản lý Đô thị các huyện, thị xã, thành phố; tổng số học viên tham dự là 76.

Nội dung bồi dưỡng gồm có: tập huấn phổ biến Nghị định 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet; Nghị định 56/2006/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá-thông tin; Nghị định 142/2004/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện; Thông tư 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA của Liên Bộ Văn hoá Thông tin, Bưu chính Viễn thông, Công an về quản lý trò chơi trực tuyến (Online Games); Thông tư 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT của Liên Bộ Bưu chính Viễn thông, Văn hoá Thông tin, Công an, Kế hoạch Đầu tư về quản lý đại lý Internet; một số thông tư hướng dẫn về quản lý đại lý Internet…

Học viên cũng được hướng dẫn các kỹ năng khi tiến hành kiểm tra tại đại lý Internet; hướng dẫn thực hành trên máy chủ và máy trạm . Ngoài ra, học viên còn được hướng dẫn các kiến thức cơ bản về Internet, quản lý và kiểm tra thông tin, kiểm tra và sử dụng các dịch vụ Internet, truy cập thông tin và các biện pháp kỹ thuật trong công tác kiểm tra hoạt động của các đại lý Internet…

Lớp bồi dưỡng lần này nhằm trang bị cho cán bộ làm công tác quản lý đại lý Internet những kiến thức cơ bản, những kỹ năng cần thiết để tiếp tục thúc đẩy hoạt động Internet phát triển có nề nếp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang./.

Lê Minh Thuận

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)