Sở BCVT Bình Thuận: Triển khai kế hoạch viễn thông công ích năm 2007

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 23/8/2007, Sở Bưu chính, Viễn thông (BCVT) Bình Thuận tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch viễn thông công ích (VTCI) năm 2007 do Giám đốc Sở chủ trì; về dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Hội nông dân Tỉnh, UBND Huyện Hàm Thuận Bắc, đại diện Lãnh đạo phòng Hạ tầng kinh tế các Huyện có vùng công ích, đại diện Lãnh đạo các doanh nghiệp viễn thông được cung cấp dịch vụ VTCI, các phóng viên báo chí và đài PTTH tỉnh tham dự.


Ngày 23/8/2007, Sở Bưu chính, Viễn thông (BCVT) Bình Thuận tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch viễn thông công ích (VTCI) năm 2007 do Giám đốc Sở chủ trì; về dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Hội nông dân Tỉnh, UBND Huyện Hàm Thuận Bắc, đại diện Lãnh đạo phòng Hạ tầng kinh tế các Huyện có vùng công ích, đại diện Lãnh đạo các doanh nghiệp viễn thông được cung cấp dịch vụ VTCI, các phóng viên báo chí và đài PTTH tỉnh tham dự.

Sau khi nghe Sở BCVT báo cáo nội dung triển khai kế hoạch VTCI và thông báo Quyết định giao kế hoạch cung ứng dịch vụ VTCI năm 2007 cho các doanh nghiệp viễn thông tại Bình Thuận. Theo kế hoạch, năm 2007 sẽ phát triển mới và duy trì hoạt động cho 2.400 máy điện thoại, 50 thuê bao internet, 8 điểm truy nhập điện thoại và internet công cộng cho các cá nhân và hộ gia đình ở 26 xã đặc biệt khó khăn trên toàn Tỉnh, kinh phí hỗ trợ dự tính hơn 1,2 tỷ đồng. Qua đó, các địa phương và các doanh nghiệp đã có một số ý kiến trao đổi: Về phía địa phương: xoay quanh vấn đề làm sao để người dân được sử dụng đầy đủ, công bằng và tốt nhất các dịch vụ viễn thông công ích, nhất là đối với các cá nhân, hộ gia đình thuộc vùng dân tộc ít người, các hộ nghèo,…Về phía các doanh nghiệp viễn thông: Phấn khởi khi được biết có sự hỗ trợ một phần kinh phí từ Quỹ dịch vụ VTCI Việt Nam, song các doanh nghiệp vẫn còn bâng khuâng vì ở một số khu vực mà việc triển khai đầu tư xây dựng mới với chi phí cao so với định mức hỗ trợ của Quỹ.

Sau khi nghe ý kiến của các địa phương, các doanh nghiệp, đ/c Lê Minh Tuấn Giám đốc Sở đã phát biểu: Vấn đề đi vào thực hiện việc cung cấp dịch vụ VTCI tất yếu sẽ còn gặp nhiều khó khăn, bất cập... do đó cần sự phối hợp giữa địa phương và các doanh nghiệp trong việc thực hiện kế hoạch này là rất cần thiết nhằm tạo điều kiện cho người dân được sử dụng đầy đủ các dịch vụ viễn thông công ích, cũng như việc triển khai xây dựng, mở rộng mạng lưới phục vụ của doanh nghiệp... Các doanh nghiệp và địa phương cần có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn sâu rộng để người dân trong vùng công ích hiểu và thực hiện đúng. Các phòng Hạ tầng kinh tế ở các Huyện là đơn vị trực tiếp ở địa phương giúp cho UBND huyện, xã để triển khai kế hoạch nầy sao cho từng bước đáp ứng được nhu cầu của người dân qua từng năm... Trong việc này, Sở BCVT là cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện việc triển khai khối lượng công việc tại các vùng công ích có hoàn thành theo chỉ tiêu đã được giao hay không; đồng thời Sở cũng là đầu mối để nhận thông tin từ các địa phương và các doanh nghiệp qua đó nhằm đưa công tác VTCI tại các xã đạt được theo yêu cầu, mục đích đã đề ra.

Thanh Tùng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)