Hoạt động của Sở BCVT Lâm Đồng:

(Mic.gov.vn) - 
* Lâm Đồng ký Quy chế phối hợp công tác với Trung tâm Kiểm soát Tần số vô tuyến điện
* Sở BCVT Lâm Đồng quán triệt Nghị quyết số 32 của Thủ tướng Chính phủ

* Lâm Đồng ký Quy chế phối hợp công tác với Trung tâm Kiểm soát Tần số vô tuyến điện

Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý tần số vô tuyến điện (VTĐ) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, chiều 21/8/2007 Trung tâm kiểm soát tần số VTĐ khu vực VII và Sở Bưu chính Viễn thông (BCVT) Lâm Đồng đã thống nhất ký kết Quy chế phối hợp công tác quản lý tần số VTĐ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, Sở BCVT sẽ chủ trì phối hợp với Trung tâm tần số VTĐ tham mưu cho UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành các văn bản triển khai công tác quản lý tần số VTĐ tại địa phương nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong mọi tình huống kết hợp triển khai hướng dẫn kê khai hồ sơ xin cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng cho các tổ chức, cơ quan và cá nhân có nhu cầu sử dụng tại địa phương; Trung tâm sẽ hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý tần số cho Sở và chủ trì xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh kiểm tra hàng năm đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ thuộc mạng thông tin VTĐ dùng riêng, mạng viễn thông công cộng (Bưu điện), Đài phát thanh, truyền hình có phạm vi hoạt động giới hạn trong tỉnh, thành phố. Riêng đối với trường hợp khẩn cấp, Trung tâm sẽ chuyển phát hiện vi phạm cho Sở tiến hành xử lý để giải quyết dứt điểm trường hợp vi phạm... Trung tâm kiểm soát tần số VTĐ khu vực VII và Sở BCVT Lâm Đồng thống nhất ban hành và triển khai thực hiện Quy chế này trên nguyên tắc chịu trách nhiệm với Bộ Thông tin và Truyền thông về phần việc mà đơn vị chủ trì.

* Sở BCVT Lâm Đồng quán triệt Nghị quyết số 32 của Thủ tướng Chính phủ

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành tốt Luật An toàn Giao thông đường bộ của toàn thể CBCC-VC và người lao động, vừa qua Sở Bưu chính Viễn thông (BCVT) Lâm Đồng tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND ngày 03/8/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về tăng cường các giải pháp tiếp tục tổ chức thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Sở BCVT Lâm Đồng cũng đã đưa ra một số biện pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông trong đội ngũ CBCC-VC như đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp CBCC-VC nếu vi phạm, không bình xét danh hiệu thi đua và khen thưởng của cá nhân cũng như tập thể, góp phần hoàn thành mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông.

Trần Văn Dũng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)