Kiểm tra đột xuất việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện tại công ty VINACONEX Thanh Hoá.

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 17/8/2007, Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá đã phối hợp với Trung tâm kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực VI kiểm tra đột xuất việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại VINACONEX (Thanh Hoá).


Ngày 17/8/2007, Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá đã phối hợp với Trung tâm kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực VI kiểm tra đột xuất việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại VINACONEX (Thanh Hoá).

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra giấy phép sử dụng tần số, đo kiểm tra các thông số kỹ thuật của các thiết bị đang hoạt động tại đơn vị được kiểm tra cho thấy: Mạng thông tin vô tuyến điện của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại VINACONEX (Thanh Hoá) sử dụng sai tần số được ấn định trong Giấy phép của Cục tần số vô tuyến điện. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư thương mại VINACONEX (Thanh Hoá) sử dụng đúng tần số quy định trong Giấy phép của Cục Tần số.

Trong thời gian tới, Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá tiếp tục phối hợp với Trung tâm Kiểm soát tần số khu vực VI tăng cường công tác kiểm soát, kiểm tra đột xuất việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, góp phần đảm bảo an ninh thông tin, an ninh – quốc phòng trên đại bàn tỉnh.

Thùy Linh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)