Sở Bưu chính Viễn thông Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai chương trình Viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - 
Sáng ngày 09/8/2007, Sở Bưu chính Viễn thông Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai chương trình Viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh năm 2007. Tới dự hội nghị có lãnh đạo UBND tỉnh, các huyện, lãnh đạo và chuyên viên các phòng Hạ tầng - Kinh tế của các huyện được hưởng dịch vụ Viễn thông công ích; lãnh đạo và chuyên viên các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh.

Sáng ngày 09/8/2007, Sở Bưu chính Viễn thông Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai chương trình Viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh năm 2007. Tới dự hội nghị có lãnh đạo UBND tỉnh, các huyện, lãnh đạo và chuyên viên các phòng Hạ tầng - Kinh tế của các huyện được hưởng dịch vụ Viễn thông công ích; lãnh đạo và chuyên viên các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh.

Vùng được hưởng dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2010 gồm 2 huyện: Yên Dũng, Lục Nam; 09 xã thuộc huyện Lục Ngạn và 13 xã thuộc huyện Sơn Động. Kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2007 phát triển mới tại vùng được cung ứng dịch vụ viễn thông công ích: thuê bao điện thoại cố định cá nhân, hộ gia đình 13.600 thuê bao; thuê bao Internet cá nhân, hộ gia đình 530 thuê bao; điểm truy nhập điện thoại công cộng là 06 điểm và điểm truy nhập Internet công cộng là 20 điểm.

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 3 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đó là: Bưu Điện tỉnh, Công ty viễn thông Quân đội-Chi nhánh Bắc Giang (Viettel) và Chi nhánh Viễn thông Điện Lực.

Thông qua hội nghị, lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương hiểu rõ hơn mục đích của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và xây dựng các chương trình, kế hoạch cho phù hợp.

Nguyễn Văn Đức

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)