Sở BCVT tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo “Hành chính điện tử và giải pháp triển khai”

(Mic.gov.vn) - 

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức và quyết tâm thực hiện việc ứng dụng, phát triển CNTT-TT trong xây dựng nền hành chính điện tử góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có chủ trương đồng ý và giao Sở Bưu chính, Viễn thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Hội thảo với chủ đề “Hành chính điện tử và giải pháp triển khai”.


Nhằm mục đích nâng cao nhận thức và quyết tâm thực hiện việc ứng dụng, phát triển CNTT-TT trong xây dựng nền hành chính điện tử góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có chủ trương đồng ý và giao Sở Bưu chính, Viễn thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Hội thảo với chủ đề “Hành chính điện tử và giải pháp triển khai”.

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Quảng Ngãi, ngày 04/8/2007 tại thành phố Quảng Ngãi, Sở BCVT tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức buổi Hội thảo với chủ đề “Hành chính điện tử và giải pháp triển khai”. Tham dự và chủ trì Hội thảo do đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban Chỉ đạo CNTT tỉnh, cùng với sự tham gia của hơn 200 đại biểu tham dự là đại diện các cơ quan TW, Sở Bưu chính, Viễn thông một số tỉnh, Lãnh đạo cơ quan chính quyền nhà nước các ngành, các cấp và đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Với 19 bài tham luận của các diễn giả đến từ các Trường Đại học, Viện nghiên cứu chuyên ngành, các Doanh nghiệp CNTT và các cơ quan quản lý Nhà nước của Tỉnh. Hội thảo đã trao đổi một số nội dung, giải pháp nhằm triển khai hành chính điện tử tại Quảng Ngãi giai đoạn 2007-2010 như: Hành chính điện tử là gì? Vì sao phải xây dựng hành chính điện tử? Lợi ích của hành chính điện tử...; Thực trạng ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước và địa phương; Một số kinh nghiệm triển khai hành chính điện tử - chính phủ điện tử tại một số tỉnh, thành; Giới thiệu mô hình ứng dụng CNTT tiêu biểu trong QLNN; Giới thiệu một số công nghệ như: Web, Portal, Gis...; Các sản phẩm phần mềm, hệ thống thông tin, phục vụ hành chính điện tử, doanh nghiệp điện tử và công dân diện tử; Vấn đề nguồn lực…

Hội thảo cũng đã trao đổi quan điểm, cách thức và các bước thực hiện để xây dựng một nền hành chính điện tử đó là: từng bước tin học hóa quản lý hành chính nhà nước ở các cấp chính quyền; tăng cường năng lực quản lý điều hành, chỉ đạo và phục vụ đạt hiệu quả hơn, minh bạch hơn; chuyển trọng tâm việc ứng dụng CNTT từ phía chính quyền sang Người dân và Doanh nghiệp nhằm: cung cấp nhiều thông tin và các dịch vụ công để đêm lại thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quan hệ với chính quyền với mục tiêu cao cả đó là: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Phát biểu Tổng kết Hội thảo, Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh cho rằng: Từ Hội thảo này Quảng Ngãi sẽ tìm kiếm giải pháp thích hợp để sớm triển khai thực hiện nền hành chính điện tử, nhằm thực hiện nhanh và hiệu quả hơn việc cải cách hành chính của tỉnh, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước.

Sở BCVT Quảng Ngãi

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)