Sở Bưu chính Viễn thông Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai chương trình Viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 3/8/2007, Sở Bưu chính Viễn thông Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai chương trình Viễn thông Công ích trên địa bàn tỉnh. Tới dự có lãnh đạo UBND các huyện, lãnh đạo Hội nông dân, lãnh đạo và chuyên viên các phòng Hạ tầng kinh tế của huyện được thụ hưởng dịch vụ Viễn thông công ích; lãnh đạo và chuyên viên các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh.


Ngày 3/8/2007, Sở Bưu chính Viễn thông Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai chương trình Viễn thông Công ích trên địa bàn tỉnh. Tới dự có lãnh đạo UBND các huyện, lãnh đạo Hội nông dân, lãnh đạo và chuyên viên các phòng Hạ tầng kinh tế của huyện được thụ hưởng dịch vụ Viễn thông công ích; lãnh đạo và chuyên viên các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh.

Theo chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, đến năm 2010, mật độ điện thoại tại 4 huyện của tỉnh Thái Bình được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích phải đạt trên 5 máy/100 dân, đảm bảo 100% số xã có điểm truy nhập dịch vụ điện thoại công cộng và có 70% số xã trên toàn quốc có điểm truy nhập dịch vụ Internet công cộng. Riêng các dịch vụ viễn thông bắt buộc (điện thoại khẩn cấp như y tế, an ninh – trật tự xã hội, cứu hoả; phục vụ tìm kiếm, cứu nạn, phòng chống thiên tai theo quy định của cấp có thẩm quyền...) được hỗ trợ trên phạm vi toàn quốc. Mọi người dân được truy nhập miễn phí khi sử dụng các dịch vụ Viễn thông bắt buộc nhằm tạo điều kiện tăng cường khả năng truy nhập, sử dụng dịch vụ cho người dân.

Đây là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước được cụ thể hoá với mục tiêu góp phần xây dựng công bằng xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển nhanh chóng. Với trách nhiệm là một cơ quan QLNN trong lĩnh vực này, Sở Bưu chính Viễn thông sẽ tham mưu để UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị hành chính được thụ hưởng viễn thông công ích và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cùng vào cuộc một cách đồng bộ, trước mắt phấn đấu hoàn thành kế hoạch cung ứng dịch vụ dịch vụ viễn thông công ích năm 2007 của Bộ Bưu chính Viễn thông.

Qua hội nghị này, lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương hiểu rõ hơn mục đích của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích nhằm đẩy nhanh việc phổ cập dịch vụ viễn thông và Internet đến mọi người dân trong đó tập trung phát triển phổ cập dịch vụ cho các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, nhằm rút ngắn khoảng cách về sử dụng dịch vụ Viễn thông và Internet giữa các vùng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Thanh Mai

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)