Sở Bưu chính, Viễn thông Hà Tây tổ chức hội nghị phát triển mạng lưới trên địa bàn Hà Đông

(Mic.gov.vn) - 

Nhằm thực hiện việc quản lý Nhà nước về Quản lý kiến trúc đô thị và xây dựng ngầm đô thị; thực hiện đúng Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông. Sáng ngày 20/7/07, Sở Bưu chính, Viễn thông Hà Tây (BCVT) đã tổ chức hội nghị thống nhất kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông trên địa bàn thành phố Hà Đông. Đến dự có lãnh đạo UBND T.P Hà Đông, Quản lý đô thị T.P Hà Đông và các doanh nghiệp BCVT trên địa bàn.


Nhằm thực hiện việc quản lý Nhà nước về Quản lý kiến trúc đô thị và xây dựng ngầm đô thị; thực hiện đúng Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông. Sáng ngày 20/7/07, Sở Bưu chính, Viễn thông Hà Tây (BCVT) đã tổ chức hội nghị thống nhất kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông trên địa bàn thành phố Hà Đông. Đến dự có lãnh đạo UBND T.P Hà Đông, Quản lý đô thị T.P Hà Đông và các doanh nghiệp BCVT trên địa bàn.

Nội dung cuộc họp chủ yếu là các doanh nghiệp báo cáo kế hoạch phát triển trạm BTS trên địa bàn T.P Hà Đông trong năm nay và Ngầm hóa mạng cáp viễn thông; Phối hợp, dùng chung hạ tầng viễn thông như cống, bể cáp, trạm BTS sắn có của các doanh nghiệp, kết nối mạng của các doanh nghiệp …Từ đó cùng tháo gờ nhứng vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp và đề xuất với cơ quan quản lý Nhà nước.

Sau khi nghe Sở BCVT nói qua về nội dung cuộc họp trên. UBND T.P Hà Đông cho biết : Đối với các khu đô thị cũ: dây cáp thông tin, hệ thống ngầm vẫn còn thả nổi. Đối với các khu đô thị mới, UBND thành phố đã đầu tư xây dựng hầm tuynen, đề nghị các doanh nghiệp có kế hoạch phối hợp để ngầm hóa mạng cáp viễn thông. UBND T.P Hà Đông đề nghị Sở BCVT có kế hoạch tổng thể yêu cầu các doanh nghiệp dùng chung cơ sở hạ tầng cũng như chia sẻ tài nguyên. Về ý kiến Bưu điện Tỉnh cũng cho biết: Bưu điện Tỉnh sẵn sàng chia sẻ tài nguyên các nhà trạm và hạ tầng ngầm với các doanh nghiệp. Đề nghị phòng Quản lý đô thị thành phố Hà Đông tạo điều kiện cho Bưu điện Tỉnh xây dựng hạ tầng ngầm và khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng ngầm. Đề nghị Điện lực tỉnh nghiên cứu qui trình kết nối chuẩn hóa giữa Điện lực và Bưu điện.

Sau những ý kiến phát biểu trên, hầu hết các doanh nghiệp phát biểu và cũng nêu ra những khó khăn riêng của mình , đó là khó khăn trong việc xin giấy phép xây dựng, việc xin giấy phép đều không thống nhất trong một qui trình nhất định, khó khăn trong việc phối hợp chưa được chặt chẽ, các văn bản chưa được hướng dẫn cụ thể…Sau cuộc họp này, Sở BCVT sẽ giao phòng phòng BCVT, Kế hoạch của Sở phối hợp phòng Quản lý đô thị tổ chức cuộc họp thống nhất với các doanh nghiệp về việc phát triển mới, các địa điểm, vị trí lắp đặt trạm BTS trên địa bàn T.P Hà Đông cho đảm bảo mỹ quan đô thị. Sở BCVT sẽ phối hợp với Đài truyền hình Hà Tây, Báo Hà Tây xây dựng chuyên đề về sóng điện từ, các doang nghiệp sẽ cùng nhau phối hợp và từ đó nói lên tiếng nói của mình. Kết thúc hội nghị, Sở BCVT đề nghị các doanh nghiệp cam kết tuân thủ các Qui định của Chính phủ, Bộ Bưu chính, Viễn thông, UBND Tỉnh, văn bản Sở BCVT, UBND T.P Hà Đông về trình tự xây dựng, phát triển mạng viễn thông trên địa bàn T.P Hà Đông.

Hoàng Điệp

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)