Sở Bưu chính, Viễn thông Bình thuận tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra diện rộng

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 20/07/2007, Sở Bưu chính, Viễn thông Bình thuận tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra diện rộng hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ điện thoại Internet 2007 cho các chuyên viên phòng Quản lý đô thị Thành phố Phan Thiết, Phòng quản lý đô thị Thị xã Lagi, phòng Hạ tầng kinh tế các Huyện, với 4 nội dung cơ bản: Phổ biến văn bản số 886/BBCVT-Ttra ngày 02 tháng 5 năm 2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc chỉ đạo thanh tra diện rộng hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ điện thoại Internet, Phổ biến Kế hoạch số 14-KH/TTr-SBCVT ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông về việc triển khai thực hiện công tác thanh tra diện rộng hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ điện thoại Internet trên địa bàn tỉnh Bình thuận năm 2007;...


Ngày 20/07/2007, Sở Bưu chính, Viễn thông Bình thuận tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra diện rộng hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ điện thoại Internet 2007 cho các chuyên viên phòng Quản lý đô thị Thành phố Phan Thiết, Phòng quản lý đô thị Thị xã Lagi, phòng Hạ tầng kinh tế các Huyện, với 4 nội dung cơ bản: Phổ biến văn bản số 886/BBCVT-Ttra ngày 02 tháng 5 năm 2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc chỉ đạo thanh tra diện rộng hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ điện thoại Internet, Phổ biến Kế hoạch số 14-KH/TTr-SBCVT ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông về việc triển khai thực hiện công tác thanh tra diện rộng hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ điện thoại Internet trên địa bàn tỉnh Bình thuận năm 2007; Hướng dẫn các nội dung cơ bản để nhận diện các loại thẻ hợp pháp và bất hợp pháp đang lưu hành trên thị trường.

Mục đích của đợt thanh tra này là nhằm ngăn chặn hoạt động cung cấp và sử dụng các loại hình điện thoại Internet bất hợp pháp; chấn chỉnh, xử lý các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật; phát hiện các đối tượng cung cấp thẻ điện thoại Internet bất hợp pháp, nếu có dấu hiệu phạm tội thì chuyển cơ quan điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự. Để đạt được mục đích đề ra, cần có các yêu cầu cơ bản sau:

* Trước khi tiến hành thanh tra, các đơn vị cần tổ chức khảo sát tình hình cung cấp, sử dụng thẻ và dịch vụ điện thoại Internet trên địa bàn để nắm thông tin cơ bản về tình hình điện thoại Internet (hợp pháp và bất hợp pháp) trên địa bàn.

* Để đảm bảo cho cuộc thanh tra diện rộng thành công, đạt mục tiêu đã đề ra, các đoàn thanh tra phải nghiên cứu, bàn bạc kỹ phương pháp tiến hành, nhất là đối với các điểm nghi ngờ có kinh doanh hoặc cung cấp thẻ điện thoại Internet trái phép. Bên cạnh đó, Sở Bưu chính, Viễn thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có nghiệp vụ chuyên môn như Quản lý thị trường, Công an tỉnh… đề xuất các biện pháp nghiệp vụ cụ thể chi tiết trên từng địa bàn quản lý để cuộc thanh tra đạt hiệu quả cao.

* Thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định tại Luật Thanh tra, Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Quyết định số 2151/2006/QĐ-TTCP ngày 10/11/2006 ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra./.

Xuân Thủy

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)