Sở BCVT Bình Thuận tổ chức lớp tập huấn Bồi dưỡng kiến thức tin học cho huyện Phú Qu‎ý

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện công văn số 2788/UBND-TH ngày 22/6/2007 của Ủy ban nhân tỉnh Bình Thuận về triển khai quyết định số 312/QĐ-TTg về một số cơ chế và chính sách ưu đãi đối với huyện Phú Qu‎ý và thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Sở Bưu chính, Viễn thông và Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý.


Thực hiện công văn số 2788/UBND-TH ngày 22/6/2007 của Ủy ban nhân tỉnh Bình Thuận về triển khai quyết định số 312/QĐ-TTg về một số cơ chế và chính sách ưu đãi đối với huyện Phú Qu‎ý và thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Sở Bưu chính, Viễn thông và Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý.

Ngày 8/7/2007, Sở Bưu chính, Viễn thông cử Đoàn cán bộ ra huyện Phú Quý tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức tin học căn bản cho cán bộ huyện từ ngày 9 – 13/7/2007 với một số nội dung như: Tin học căn bản, phần mềm ứng dụng Văn phòng và sử dụng và khai thác Internet.

Tham gia lớp tập huấn có 50 học viên đến từ các phòng ban của huyện, xã và các đơn vị trên địa bàn huyện. Mặc dù cơ sở hạ tầng trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng cán bộ công chức huyện hết sức nhiệt tình tham gia. Bên cạnh đó lãnh đạo huyện cũng đã quan tâm tạo mọi điều kiện để các học viên có thể tham gia hoàn thành tốt khóa học.

Qua lớp tập huấn này các đồng chí cán bộ công chức huyện Phú Qúy đã tiếp thu được một số kiến thức tin học căn bản nhằm phục vụ cho công tác chuyên môn.

Thúy Dung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)