Sở Bưu chính Viễn thông Thái Bình tổ chức hội nghị giao ban với các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tỉnh.

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 12/7/2007 Sở Bưu chính Viễn thông tổ chức hội nghị giao ban giữa các cơ quan quản lý nhà nước về Bưu chính Viễn thông với các doanh nghiệp Viễn thông. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Bưu chính Viễn thông, các trưởng phòng chức năng của Sở; lãnh đạo và chuyên viên các phòng hạ tầng kinh tế (huyện), quản lý đô thị (thành phố); lãnh đạo của 6 doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tỉnh.


Ngày 12/7/2007 Sở Bưu chính Viễn thông tổ chức hội nghị giao ban giữa các cơ quan quản lý nhà nước về Bưu chính Viễn thông với các doanh nghiệp Viễn thông. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Bưu chính Viễn thông, các trưởng phòng chức năng của Sở; lãnh đạo và chuyên viên các phòng hạ tầng kinh tế (huyện), quản lý đô thị (thành phố); lãnh đạo của 6 doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, đ/c Hoàng Minh Chính, Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông đã thông báo và quán triệt những nội dung sau:

- Các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông từ tỉnh đến huyện cần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Viễn thông phát triển cơ sở hạ tầng.

- Các doanh nghiệp Viễn thông cần thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về Sở Bưu chính Viễn thông theo các quy định của Bộ Bưu chính Viễn thông và UBND tỉnh Thái Bình đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp Viễn thông cần nâng cao hơn nữa năng lực mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực phục vụ để đáp ứng nhu cầu về sử dụng Viễn thông của nhân dân trong tỉnh nhưng phải chấp hành nghiêm túc các quy định về triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng Viễn thông của UBND tỉnh và các sở ban ngành có liên quan trong việc cấp phép xây dựng cột BTS và công trình cáp mạng ngoại vi.

Gần đây, ở Thái Bình do nhận thức của nhân dân về ảnh hưởng của sóng điện từ đến sức khoẻ còn rất hạn chế. Song song với việc tuyên truyền về việc sóng điện từ của các trạm thu phát sóng không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, Sở Bưu chính Viễn thông đã đề nghị Bộ Bưu chính Viễn thông chỉ đạo các doanh nghiệp Viễn thông tại địa bàn tiến hành đo kiểm mức độ phơi nhiễm của các trạm thu phát sóng trên địa bàn Thái Bình có sự tham gia chứng kiến của Sở Khoa học công nghệ, Sở Y tế và Sở Bưu chính Viễn thông Thái Bình. Trên cơ sở đó Sở Bưu chính Viễn thông đề nghị chính quyền các cấp tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy nhanh tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng Viễn thông đồng thời giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.

Cuộc giao ban này thực sự là một cuộc đối thoại trực tiếp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông và các doanh nghiệp Viễn thông. 6 doanh nghiệp Viễn thông đều phát biểu ý kiến, đưa ra những vướng mắc để cùng cơ quan QLNN tháo gỡ. Hy vọng, qua cuộc giao ban này sự gắn kết giữa công tác QLNN và các doanh nghiệp Viễn thông sẽ bền chặt hơn với mục tiêu đẩy nhanh tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng góp phần phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh.

Thanh Mai

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)