Hà Tĩnh tổ chức thanh tra các cơ sở, đại lý kinh doanh các dịch vụ, thiết bị BCVT&CNTT

(Mic.gov.vn) - 

Trong tháng 6 vừa qua, Đoàn liên ngành gồm Thanh tra Sở BCVT, Công an tỉnh và Chi cục quản lý thị trường tỉnh đã tiến hành thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước tại các cơ sở, đại lý kinh doanh thiết bị, dịch vụ BCVT và CNTT trên địa bàn toàn tỉnh.


Trong tháng 6 vừa qua, Đoàn liên ngành gồm Thanh tra Sở BCVT, Công an tỉnh và Chi cục quản lý thị trường tỉnh đã tiến hành thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước tại các cơ sở, đại lý kinh doanh thiết bị, dịch vụ BCVT và CNTT trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại 135 điểm thanh tra, hầu hết các cơ sở, đại lý cơ bản có đủ điều kiện, thực hiện tốt các quy định của nhà nước về kinh doanh dịch vụ, thiết bị BCVT&CNTT. Tuy nhiên, vẫn còn một số lỗi đại lý thường mắc phải như: không có giấy phép kinh doanh, chưa có hợp đồng đại lý, chưa đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh theo quy định,…

Kết quả đợt thanh tra, đoàn đã tiến hành nhắc nhở 97 đại lý, xử phạt vi phạm hành chính 20 đại lý với tổng số tiền xử phạt là 7,2 triệu đồng, đình chỉ kinh doanh 8 đại lý.

Văn Đức

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)