Sở BCVT Hòa Bình tổ chức Hội nghị phổ biến tuyên truyền công tác quản lý Nhà nước về BCVT&CNTT trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện chương trình công tác của Sở năm 2007. Để tiếp tục tăng cường công tác Quản lý Nhà nước, đẩy mạnh phát triển và ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 6, Sở Bưu chính Viễn thông phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị phổ biến tuyên truyền về công tác Quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.


Thực hiện chương trình công tác của Sở năm 2007. Để tiếp tục tăng cường công tác Quản lý Nhà nước, đẩy mạnh phát triển và ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 6, Sở Bưu chính Viễn thông phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị phổ biến tuyên truyền về công tác Quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

Thành phần tham dự gồm có các đ/c là lãnh đạo UBND huyện, thành phố, cán bộ phòng Hạ tầng kinh tế, phòng Quản lý đô thị, phòng Văn hoá - Thể thao, Công an, Quản lý thị trường, phòng Kế hoạch - Tài chính, lãnh đạo bưu điện, Chi nhánh viễn thông Quân đội, chi nhánh viễn thông Điện lực và các doanh nghiệp viễn thông khác trên địa bàn, các hộ kinh doanh về bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin.

Nội dung hội nghị tập trung nêu rõ trách nhiệm của UBND huyện, thành phố, phòng Hạ tầng kinh tế, UBND các phường xã và các phòng ban liên quan. Đồng thời chỉ rõ trách nhiệm của các đơn vị doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ Bưu chính, viễn thông trên địa bàn. Sở còn triển khai một số công tác trọng tâm quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, Internet, công nghệ thông tin trên địa bàn huyện, thành phố, tình hình mạng lưới bưu chính viễn thông và Internet hiện có của các doanh nghiệp...

Hội nghị đã được triển khai ở 8/11 huyện, thành phố, trong thời gian tới Sở sẽ tiếp tục triển khai ở các huyện còn lại. Qua hội nghị này các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh sẽ ý thức được nghĩa vụ, quyền lợi mà họ phải làm tạo môi trường lành mạnh cho ngành bưu chính viễn thông phát triển. Đồng thời các đơn vị tại địa phương sẽ tăng cường hơn nữa trong công tác quản lý nhà nước về bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian tới đạt được hiệu quả tốt hơn./.

Thanh tra Sở BCVT Hòa Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)