Hội nghị báo cáo 2 đề án Quy hoạch Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin tại Thái Bình

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 2 tháng 7 năm 2007 UBND tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến về đề án Quy hoạch phát triển Bưu chính Viễn thông và đề án Quy hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Thái Bình đến năm 2020.


Ngày 2 tháng 7 năm 2007 UBND tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến về đề án Quy hoạch phát triển Bưu chính Viễn thông và đề án Quy hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Thái Bình đến năm 2020.

Tới dự Hội nghị có các đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí: Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND, lãnh đạo 12 Sở Ban ngành có liên quan và các đồng chí lãnh đạo của các doanh nghiệp Viễn thông có cơ sở hạ tầng mạng trên địa bàn tỉnh.

Sở Bưu chính Viễn thông Thái Bình phối hợp với Viện chiến lược Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin-Bộ Bưu chính Viễn thông đã báo cáo 2 đề án quy hoạch của Ngành. Hai đề án Quy hoạch; là cơ sở để các doanh nghiệp viễn thông đầu tư phát triển mạng lưới đồng bộ và phù hợp với Quy hoạch tổng thể của tỉnh Thái Bình đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt vào Quý I năm 2007. Hai đề án Quy hoạch này còn là cơ sở để Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình xem xét quyết định đầu tư các dự án và các công trình trọng điểm trong đó có việc gắn kết phát triển bưu chính, viễn thông và Công nghệ thông tin với quá trình đổi mới, nâng cao dân trí, hình thành xã hội thông tin và truyền thông của tỉnh Thái Bình.

Hội nghị đã được nghe ý kiến tham gia vào hai đề án quy hoạch của Bộ Bưu chính Viễn thông, ý kiến tham gia của đ/c Phó chủ tịch UBND tỉnh và một số ý kiến của các sở Ban ngành, các doanh nghiệp viễn thông và đặc biệt là ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh về việc đánh giá hiện trạng Viễn thông và Công nghệ thông tin của tỉnh, phần mục tiêu cần cụ thể hoá những mục tiêu cơ bản nhất và mục giải pháp cần khai thác và đầu tư đồng bộ hơn nữa về cơ sở hạ tầng, về đào tạo nguồn nhân lực...để nâng cao năng lực phục vụ và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của Tỉnh.

Đề án Quy hoạch phát triển Bưu chính Viễn thông và đề án Quy hoạch ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin sau khi được UBND tỉnh phê duyệt sẽ: nâng cao năng lực và phát triển hạ tầng mạng viễn thông và Công nghệ thông tin theo hướng công nghệ hiện đại, hội tụ của công nghệ số, có độ bao phủ rộng với dung lượng lớn, tốc độ và chất lượng cao, đồng bộ với cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh đồng thời cũng cung cấp các dịch vụ BCVT &CNTT cho người dân với chất lượng và hiệu quả cao….

Thanh Mai

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)