Quảng Trị 100% chủ tàu thuyền đánh cá thuộc diện cấp phép được Cục tần số vô tuyến điện cấp giấy phép hoạt động

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện chỉ thị số 22/2006/CT- TTg ngày 30/6/2006 của Thủ Tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong hoạt động đánh bắt thuỷ sản trên biển, đặc biệt đánh bắt cá xa bờ ; Chỉ thị 05/2007/CT- BBCVT ngày 16/4/2007 của Bộ Trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông về việc tăng cường quản lý thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá, bảo đảm an toàn cho thông tin vô tuyến điện trên biển; và công văn 1268/UBND-CN ngày 30/5/2007 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc quản lý thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá.


Thực hiện chỉ thị số 22/2006/CT- TTg ngày 30/6/2006 của Thủ Tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong hoạt động đánh bắt thuỷ sản trên biển, đặc biệt đánh bắt cá xa bờ ; Chỉ thị 05/2007/CT- BBCVT ngày 16/4/2007 của Bộ Trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông về việc tăng cường quản lý thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá, bảo đảm an toàn cho thông tin vô tuyến điện trên biển; và công văn 1268/UBND-CN ngày 30/5/2007 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc quản lý thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá.

Ngày 28/6/2007 Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Tần số vô tuyến điện khu vực III tổ chức cấp giấy phép hoạt động máy thu, phát sóng vô tuyến điện dùng trên phương tiện nghề cá cho các ngư dân toàn tỉnh. Đối tượng được cấp phép lần này là các máy sử dụng liên lạc trong băng tần HF mà chủ yếu là các máy loại Icom.

Kết hợp tuyên truyền phổ biến các qui định của Nhà nước về sử dụng máy phát và tần số vô tuyến điện, hướng dẫn bà con sử dụng các dải tần để liên lạc trong điều kiện bình thường, trong điều kiện thiên tai, bão lụt, điều kiện cứu nạn khẩn cấp trên biển, đồng thời tuyên truyền cho ngư dân hiểu rõ tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa của việc bảo vệ tuyến cáp quang ngầm trên biển. Kết quả là có 100% chủ tàu thuyền thuộc diện cấp phép được Cục tần số vô tuyến điện cấp giấy phép hoạt động với thời hạn 5 năm.

Sở BCVT đã phối hợp với Sở Thuỷ Sản, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, UBND thị trấn Gio Linh (là huyện tập trung các tàu cá lớn nhất của tỉnh) thông qua các buổi làm việc kết hợp 2 nội dung về việc cấp phép đăng ký hoạt động máy phát tần số vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá và thực hiện Công điện số 659/ CĐ - TTg ngày 31/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho tuyến cáp quang biển; Công văn khẩn 1313/CV-UBND ngày 05/6/2007 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường đảm bảo an toàn cáp quang ngầm trên biển của để các đơn vị tham gia phối hợp theo chức năng nhiệm vụ của mình.

Sở BCVT thành lập căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ củ thể của mình giúp UBND tỉnh quản lý chặt hơn về BCVT, CNTT và Tần số VTĐ, đã tham mưu cho UBND tỉnh ra một số văn bản như công văn về việc tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn toàn tỉnh; công văn về việc quản lý máy phá sóng trên địa bàn toàn tỉnh…

Quảng Trị có gần 2000 tàu thuyền đánh cá gần bờ, trung bờ và xa bờ, tàu đánh cá xa bờ tập trung ở Cảng Cửa Việt thuộc thị trấn Cửa Việt huyện Gio Linh. Qua đợt cấp giấy phép kết hợp với tuyên truyền 2 nội dung trên các cấp, các ngành liên quan và bà con ngư dân đã hiểu hết tầm quan trọng đối với an toàn, an ninh thông tin vô tuyến điện và tầm quan trọng của việc bảo vệ truyến cáp ngầm trên biển.

Qua đợt triển khai công tác nhận thấy có những vấn đề cần sớm giải quyết như sau:

+ Đã đến lúc các cơ quan ban ngành tập trung phối hợp quản lý thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá nhằm đảm bảo an ninh thông tin vô tuyến điện phục vụ cho an ninh quốc phòng, phòng chống lụt bảo, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai, thông tin dự báo thời tiết...

+ Nhà nước có chính sách hổ trợ mua sắm thiết bị liên lạc cho một số gia đình ngư dân còn khó khăn (theo đề xuất của bà con ngư dân), trang bị cho UBND thị trấn Cửa Việt (là địa phương tập trung hầu hết các tàu đánh bắt xa bờ và trung bờ)máy liên lạc tầm xa phục vụ cho công tác phòng chống lụt bảo, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai.

+ Khôi phục hệ thống thông tin liên lạc duyên hải miền trung ở Quảng Trị (mà trước đây có đài radio Cửa Việt) tạo điều kiện cho bà con ngư dân trong tỉnh liên lạc với nhau và với đất liền thuận lợi.

Nguyễn Quang Vượng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)