Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Chỉ thị về bảo vệ hệ thống cáp quang biển

(Mic.gov.vn) - 

Trong thời gian qua, các tuyến cáp quang biển đi qua thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại các địa phương ven biển đã bị phá hoại nghiêm trọng, bị cắt trộm hàng chục kilômét để bán phế liệu. Hành vi cắt trộm, phá hoại đường cáp quang biển đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thông tin liên lạc phục vụ An ninh - Quốc phòng, đe doạ đến an ninh thông tin quốc gia, làm gián đoạn thông tin liên lạc trong thời gian kéo dài, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, làm phương hại đến uy tín và lợi ích của quốc gia. Thanh Hoá là địa phương có 6 huyện, thị xã ven biển, số lượng ngư dân đông, có trên 5 nghìn tàu thuyền, trong đó có 1.038 tàu thuyền đánh bắt xa bờ. Trước tình hình trên, ngày 26 tháng 6 năm 2007 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá ban hành Chỉ thị số 16/CT –UBND Về việc tăng cường bảo vệ hệ thống cáp quang biển. Chỉ thị yêu cầu:


Trong thời gian qua, các tuyến cáp quang biển đi qua thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại các địa phương ven biển đã bị phá hoại nghiêm trọng, bị cắt trộm hàng chục kilômét để bán phế liệu. Hành vi cắt trộm, phá hoại đường cáp quang biển đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thông tin liên lạc phục vụ An ninh - Quốc phòng, đe doạ đến an ninh thông tin quốc gia, làm gián đoạn thông tin liên lạc trong thời gian kéo dài, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, làm phương hại đến uy tín và lợi ích của quốc gia. Thanh Hoá là địa phương có 6 huyện, thị xã ven biển, số lượng ngư dân đông, có trên 5 nghìn tàu thuyền, trong đó có 1.038 tàu thuyền đánh bắt xa bờ. Trước tình hình trên, ngày 26 tháng 6 năm 2007 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá ban hành Chỉ thị số 16/CT –UBND Về việc tăng cường bảo vệ hệ thống cáp quang biển. Chỉ thị yêu cầu:

Sở Bưu chính, Viễn thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Thủy sản, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa Thông tin, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hoá Thông tin và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân, đặc biệt đối với ngư dân hành nghề trên biển các quy định của nhà nước về bảo vệ các công trình thông tin quốc gia, tầm quan trọng của hệ thống cáp quang biển và mức độ nguy hại của hành vi phá hoại mạng lưới thông tin; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh các đơn vị có liên quan để tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, bắt giữ, xử lý nghiêm minh các trường hợp cắt trộm, phá hoại, vận chuyển, chứa chấp, tiêu thụ trái phép cáp quang biển dưới bất cứ hình thức nào; đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền các quy định của Nhà nước về bảo vệ các công trình thông tin liên lạc quốc gia nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về tầm quan trọng của cáp quang biển và ý thức bảo vệ tài sản quốc gia; các doanh nghiệp viễn thông tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn các công trình thông tin, các tuyến cáp viễn thông ngầm trên biển và trạm cập bờ thuộc phạm vi quản lý. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bảo vệ và xử lý kịp thời các vụ phá hoại công trình thông tin, đặc biệt là đối với tuyến cáp quang biển.

Việc ban hành Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi phá hoại hệ thống thông tin quốc gia, đảm bảo An ninh - Quốc phòng, an ninh thông tin, góp phần bảo vệ uy tín của quốc gia trong giai đoạn hội nhập và phát triển.

Hiền Linh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)