Tuyên truyền phổ biến quy định về khai thác sử dụng Tần số – thiết bị phát sóng vô tuyến điện và triển khai công tác bảo vệ tuyến cáp quang biển tại Nam Định

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện chỉ thị số 22/2006/CT- TTg ngày 30/6/2006 của Thủ Tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong hoạt động đánh bắt thuỷ sản trên biển, đặc biệt đánh bắt cá xa bờ ; Chỉ thị 05/2007/CT- BBCVT ngày 16/4/2007 của Bộ Trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông về việc tăng cường quản lý thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá, bảo đảm an toàn cho thông tin vô tuyến điện trên biển; Công điện số 659/ CĐ - TTg ngày 31/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho tuyến cáp quang biển.


Thực hiện chỉ thị số 22/2006/CT- TTg ngày 30/6/2006 của Thủ Tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong hoạt động đánh bắt thuỷ sản trên biển, đặc biệt đánh bắt cá xa bờ ; Chỉ thị 05/2007/CT- BBCVT ngày 16/4/2007 của Bộ Trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông về việc tăng cường quản lý thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá, bảo đảm an toàn cho thông tin vô tuyến điện trên biển; Công điện số 659/ CĐ - TTg ngày 31/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho tuyến cáp quang biển.

Ngày 21/6/2007 Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Nam Định đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Tần số vô tuyến điện khu vực V- Cục Tần số Vô tuyến điện tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến các qui định của Nhà nước về sử dụng máy phát và tần số vô tuyến điện và triển khai công tác bảo vệ tuyến cáp quang biển cho ngư dân và chính quyền địa phương tại huyện Hải Hậu – Nam Định. Tới dự hội nghị có : Cục Trưởng Cục Tần số VTĐ, đại diện Vụ Viễn thông - Bộ Bưu chính Viễn Thông, trên 240 ngư dân địa phương , đại diện Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, Uỷ ban nhân dân các xã trong huyện Hải Hậu và Uỷ ban nhân dân các xã huyện khác trong tỉnh có tầu thuyền đánh bắt hải sản trên biển; đại diện các sở ban ngành của tỉnh ( Công an, Biên phòng, thuỷ sản,.....)và các doanh nghiệp như Bưu điện Nam Định, EVN, VIETTEL.

Các đại biểu và bà con ngư dân đã được cung cấp các thông tin và tài liệu hướng dẫn quy định của pháp luật về khai thác sử dụng máy phát và tần số vô tuyến điện . Bà con ngư dân được hướng dẫn chi tiết cách thức sử dụng các tần số để liên lạc với nhau, liên lạc khi cấp cứu cứu nạn, tần số để thu tin nghe thông báo thời tiết, tần số để liên lạc qua các mạng khác của bộ đội biên phòng, của công ty điện tử hàng hải,.... Ngư dân cũng được hướng dẫn làm thủ tục xin đăng ký máy phát sóng VTĐ trên phương tiện nghề cá ngay tại chỗ với thủ tục đơn giản tiện lợi nhất.

Các đại biểu và bà con ngư dân cũng được phổ biến về tầm quan trọng của hệ thống viễn thông Quốc tế tại vùng biển Việt Nam. Việc xâm hại tuyến cáp quang trên biển gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh thông tin quốc gia, sự phát triển kinh tế xã hội và uy tín Việt Nam đối với quốc tế.

Lãnh đạo chính quyền các cấp và bà con ngư dân địa phương đều thể hiện nhận thức tốt về tầm quan trọng của các vấn đề nêu trên và quyết tâm tổ chức cho bà con ngư dân thực hiện tốt các qui định của Pháp luật.

Tỉnh Nam định có gần 2000 phương đánh bắt thuỷ sản với gần 10 nghìn ngư dân, trong đó huyện Hải Hậu có 640 tầu thuyền, tập trung nhiều tầu cá nhất tỉnh . Sở Bưu chính Viễn thông và Trung tâm kiểm soát Tần số Khu vực V lấy Hải Hậu để tổ chức hội nghị tuyên truyền thí điểm , sau đó sẽ rút kinh nghiệm và nhân rộng ra các huyện khác trong tỉnh. Hội nghị đã thu được kết quả rất tốt đẹp.

Trần Phúc Tuyến

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)