Khai giảng lớp “Ứng dụng CNTT trong công tác hoạch định chiến lược, xây dựng và triển khai quản lý các nguồn lực doanh nghiệp”

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2005-2010”, sáng 19/6/2007, tại Trung tâm Tin học tỉnh Thanh Hóa, Sở Bưu chính Viễn thông phối hợp với Viện Tin học doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức khai giảng lớp đầu tiên theo chương trình đào tạo “Ứng dụng CNTT trong công tác hoạch định chiến lược, xây dựng và triển khai, quản lý các nguồn lực doanh nghiệp”.


Thực hiện Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2005-2010”, sáng 19/6/2007, tại Trung tâm Tin học tỉnh Thanh Hóa, Sở Bưu chính Viễn thông phối hợp với Viện Tin học doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức khai giảng lớp đầu tiên theo chương trình đào tạo “Ứng dụng CNTT trong công tác hoạch định chiến lược, xây dựng và triển khai, quản lý các nguồn lực doanh nghiệp”.

Tham gia chương trình đào tạo có 821 lượt học viên đăng ký (được chia thành 13 lớp) thuộc 65 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có 6 doanh nghiệp Nhà nước, 44 doanh nghiệp cổ phần và 15 doanh nghiệp tư nhân.

Các học viên đã được các giảng viên đến từ Cục ứng dụng CNTT- Bộ Bưu chính, viễn thông tập huấn về CNTT và vai trò của CNTT trong hoạt động của DN; Mối quan hệ giữa chiến lược kinh doanh và chiến lược ứng dụng CNTT; Giải pháp hoạch định nguồn lực tổ chức- ERP.

Mục đích của khoá học nhằm giúp các DN nhận thức được vai trò quan trọng của Công nghệ thông tin (CNTT), khả năng và lợi ích của việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Mặt khác khoá học còn giúp cho học viên nắm bắt được công nghệ mới nhằm giúp tăng cường khả năng lãnh đạo, điều hành DN; giúp lãnh đạo DN ứng dụng CNTT trong công tác hoạch định chiến lược, xây dựng và triển khai, quản lý các nguồn lực DN: tài chính, nhân lực…

Ngọc Kim

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)