Quy hoạch tổng thể phát triển BCVT Hà Tĩnh giai đoạn 2006 - 2015.

(Mic.gov.vn) - 
Ngày 20/6/2007, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo lần cuối Quy hoạch tổng thể phát triển BCVT tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2006 - 2015.
Dự và chủ trì Hội nghị có đ/c Võ Kim Cự - Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, đại diện Bộ BCVT có đ/c Trần Minh Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược BCVT&; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng lãnh đạo các doanh nghiệp BCVT hoạt động trên địa bàn Hà Tĩnh.

Ngày 20/6/2007, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo lần cuối Quy hoạch tổng thể phát triển BCVT tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2006 - 2015.

Dự và chủ trì Hội nghị có đ/c Võ Kim Cự - Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, đại diện Bộ BCVT có đ/c Trần Minh Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược BCVT&; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng lãnh đạo các doanh nghiệp BCVT hoạt động trên địa bàn Hà Tĩnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản thống nhất với các nội dung quy hoạch do Sở BCVT phối hợp với Viện Chiến lược BCVT&CNTT xây dựng. Thảo luận góp ý với quy hoạch các đại biểu đã tập trung quanh các vấn đề như: quy hoạch phải gắn với tình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; việc bố trí các trạm, cột tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh; cơ chế ưu tiên cho mở rộng diện phủ sóng, phát triển BCVT vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; các giải pháp phối hợp đồng bộ giữa các ngành liên quan khi triển khai quy hoạch; vấn đề dung chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp; tình trạng quy hoạch treo…

Sau khi nghe đ/c Trần Minh Tuấn giải trình các ý kiến của đại biểu, kết luận tại hội nghị đồng chí Võ Kim Cự đánh giá cao tinh thần hợp tác giữa Sở và Viện đã xây dựng bản quy hoạch cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Quy hoạch là cơ sở khoa học để hoạch định chiến lược phát triển, vì vậy quy hoạch phải có tầm nhìn chiến lược và phải gắn tình hình phát triển của Hà Tĩnh hiện nay và giai đoạn tiếp theo trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Quy hoạch phải gắn với sự phát triển của doanh nghiệp trong xu thế cạnh tranh, hội nhập. Bên cạnh đó, quy hoạch phải lưu ý xu hướng đa sở hữu, đa dạng hoá, xã hội hoá đầu tư về BCVT, đồng thời phải gắn với chiến lược biển của quốc gia vì Hà Tĩnh có tiềm lực biển đứng thứ 6 trên cả nước. Quy hoạch nhất thiết phải hiện đại hoá, phải công nghiệp hoá đảm bảo yêu cầu đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng gắn liền với phát triển bền vững. Tạo ra các dịch vụ BCVT an toàn, chính xác đảm bảo chất lượng phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hang…

Ngay sau khi hội nghị báo cáo lần cuối Quy hoạch tổng thể phát triển BCVT tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2006 - 2015 kết thúc, UBND tỉnh đã tổ chức công bố Quy hoạch tổng thể ƯD&PT CNTT Hà Tĩnh giai đoạn 2006 - 2010 và giao nhiệm vụ cho các cấp, ngành liên quan lên kế hoạch triển khai thực hiện. Quy hoạch CNTT do Sở BCVT phối hợp với Viện Chiến lược BCVT&CNTT xây dựng được UBND tỉnh phê duyệt ngày 01/3/2007.

Văn Đức

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)